Adiuwanty do herbicydów

31 zezwoleń na środki chwastobójcze

Aldaro 306 SE, Fendra 306 SE, Pegas – zawierają 2,4-D i florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara.

AntyChwast TOTAL Hobby, AntyChwast TOTAL Ultra – zawierają kwas pelargonowy. Stosowanie: powierzchnie przepuszczalne pokryte niepożądaną roślinnością, tj. ścieżki, podjazdy, drogi dojazdowe, tarasy, patia, wzdłuż ogrodzeń, ścian, żywopłotów, nieużytkowane rabaty i grządki przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej, wokół krzewów i drzew ozdobnych.

Aprilia 12 OD – zawiera jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Bacara Trio 516 SC – zawiera diflufenikan, flufenacet i metrybuzynę. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime.

Bazoka 750 WG – zawiera tribenuron metylowy. Stosowanie: pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime.

Belvedere Extra 400 SC – zawiera fenmedifam i etofumesat. Stosowanie: burak cukrowy.

Clayton Dome 500 SC – zawiera diflfuenikan. Stosowanie: pszenica ozima.

COMPO 3w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem – zawiera dikambę i 2,4-D oraz składniki nawozowe. Stosowanie: trawniki.

Croupier OD – zawiera fluroksypyr i metsulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Ducel – zawiera nikosulfuron. Stosowanie: kukurydza.

Effect 24 H Garden – zawiera kwas nonanowy. Stosowanie: ścieżki i powierzchnie otwarte z roślinnością drzewiastą, róże i inne krzewy ozdobne.

Ethofol SC – zawiera etofumesat. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny.

Fenuxar 69 EW, Sarfenox 69 EW – zawierają fenoksaprop-P- etylu. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara.

Flutax 150 EC – zawiera fluazyfop-P-butylowy. Stosowanie: rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, burak cukrowy.

Glyphomax Clean 360 SL, Hopper Clean 360 SL – zawierają glifosat. Stosowanie: po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska), pola uprawne przed zbiorem zbóż i rzepaku (żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, rzepak ozimy i jary), jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia.

Hexypyr 200 EC – zawiera fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Hiperkan 500 SC – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy.

Jotamun 650 WG, Undito 650 WG – zawierają izoksaflutol, mezotrion i terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza.

Kaltor 750 SG – zawiera dikambę i nikosulfuron. Stosowanie: kukurydza.

Metkan 500 SC – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy.

Mniszek 390 SL – zawiera MCPA, mekoprop-P i dikambę. Stosowanie: trawniki.

Pendigan Strong 400 SC – zawiera pendimetalinę. Stosowanie: kukurydza, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw, ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki.

Prince Duo 400 SC – zawiera propyzamid. Stosowanie: rzepak ozimy.

Randacol Total Natural – zawiera kwas octowy. Stosowanie: powierzchnie, na których nie przewiduje się uprawy żadnej roślinności (ścieżki, podjazdy, przejścia ogrodowe, miejsca wzdłuż ogrodzeń i płotów, wokół wiat i szklarni). Powierzchnie wokół podstawy róż, krzewów ozdobnych, drzew i żywopłotów. Zwalczenie chwastów przed siewem lub sadzeniem warzyw, kwiatów, przed założeniem trawnika, przed przekopaniem gleby na jesień lub wiosnę.

Tarracco 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny, burak ćwikłowy).

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Grudzień 2019; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 05-01-2020

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.