Adiuwanty do herbicydów

20 nowych herbicydów w rejestrze


Auxo 337 EC
– preparat dwuskładnikowy, zawierający bromoksynil oraz tembotrion. Przeznaczony jest do eliminowania chwastnicy jednostronnej oraz szeregu chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Butisan 500 SC – herbicyd zawierający metazachlor, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Butisan Avant – herbicyd trójskładnikowy, zawierający metazachlor, dimetenamid-P oraz chinomerak. Przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Butisan Top, Permuson 416 SC – zawierają metazachlor i chinomerak, przeznaczone są do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Coma 20 WG (nowe zezwolenie) – produkt zawierający metsulfuron metylowy, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Deresz Bis 306 SE – herbicyd zawierający florasulam i 2,4-D, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych (z wyłączeniem owsa) i w kukurydzy.

Dominator Clean 360 SL, Landmaster Clean 360 SL, Rosate Clean 360 SL – produkty zawierające glifosat w formie soli izopropyloaminowej. Przeznaczone do stosowania na ścierniskach, przed zbiorem zbóż (żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy) i rzepaku (jary i ozimy), oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni.

Elafi 70 WG – środek zawierający metrybuzynę, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka.

Goltix Gold 700 SC – produkt zawierający metamitron, przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jedno- i dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.

Inigo 500 SC, Soleto 500 SC – zawiera metobromuron, przeznaczony do eliminowania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi, słonecznika i bobiku.

Laudis 44 OD – herbicyd zawierający tembotrion, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy uprawianej na ziarno bądź kiszonkę oraz w uprawach małoobszarowych takich jak: kukurydza cukrowa, len, mak i drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach.

Premazor Turbo SC – środek zawierający glifosat i diflufenikan, przeznaczony do nieselektywnego eliminowania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, drogi, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie, obszary torów kolejowych). Środka nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Roundup Herbi Blok – herbicyd zawierający glifosat i diflufenikan, przeznaczony do nieselektywnego eliminowania roślinności niepożądanej na powierzchniach przepuszczalnych np. na drogach dojazdowych i ścieżkach, patiach, powierzchniach wzdłuż ogrodzeń, ścian, na nieużytkowanych rabatach przeznaczonych pod uprawę, punktowo wokół drzew i krzewów ozdobnych.

Toraya 50 SG – zawiera tribenuron metylu, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

Tribe 75 WG – środek zawierający tribenuron metylu, przeznaczony do eliminowania gatunków dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i jęczmieniu ozimym.

Zevio – preparat zawierający glifosat, przeznaczony do stosowania przed zbiorem pszenicy ozimej (zwalczanie chwastów lub desykacja), po zbiorze pszenicy ozimej przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, oraz w sadach jabłoniowych.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 19-06-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.