Adiuwanty do herbicydów

2,4-D

Substancja czynna od wielu lat powszechnie stosowana na całym świecie. Odkryta i wprowadzona na rynek w latach 40. ubiegłego wieku w USA. W Polsce produkcja środka zawierającego 2,4-D (Pielik) ruszyła na większą skalę (500 ton rocznie) w 1960 roku w Zakładach Chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym. 2,4-D był głównym składnikiem (obok 2,4,5-T) środka Agent Orange (mieszanki pomarańczowej) stosowanej podczas wojny w Wietnamie do niszczenia dżungli i pól uprawnych.

Grupa chemiczna

pochodne kwasów fenoksykarboksylowych

Grupa HRAC

O

Drogi wnikania do roślin

Liście oraz korzenie (2,4-D w formie estrów łatwo wchłania się przez liście, w formie soli przez korzenie).

Działanie

Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną roślin działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu (hormony roślinne). Akumuluje się głównie w tkankach merystematycznych korzeni i pędów. Powoduje deformacje liści i łodyg, zahamowanie wzrostu, a później stopniowe zamieranie roślin wrażliwych. Objawy są najpierw widoczne na najmłodszych organach. Działa na gatunki dwuliścienne.
Minimalna temperatura do stosowania 2,4-D wynosi 8-12ºC, maksymalna 25ºC, optimum zawiera się w przedziale 15-20ºC [1] (dodano 24.08.2016).

Może spowodować zwijanie się liści oraz deformacje kłosów zbóż [2] (dodano 23-04-2018). W niektórych odmianach kukurydzy mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu i skręcanie liści), zwłaszcza w przypadku wystąpienia niskich temperatur po zabiegu [5] (dodano 27-12-2018). Zbyt późne zastosowanie 2,4-D w kukurydzy może skutkować słabym wypełnieniem kolb ziarnem (dodano 26-03-2021).

Dostrzeżono, że stosowanie 2,4-D w uprawie pszenicy może prowadzić do wzrostu liczebności populacji mszycy zbożowej i czeremchowo-zbożowej. >> Czytaj więcej (dodano 10-10-2016).

Gatunkiem uprawnym w bardzo dużym stopniu wrażliwym na działanie 2,4-D (a także innych substancji z grupy regulatorów wzrostu) jest bobik. Objawy uszkodzeń pojawiają się już po ekspozycji roślin na herbicyd w stężeniu 10 ppm (dodano 31-07-2020).

W literaturze opisano wiele przypadków antagonizmu pomiędzy 2,4-D stosowanym łącznie (w mieszaninie zbiornikowej) z herbicydami działającymi jako inhibitory ACCazy (graminicydy), a w szczególności z dichlofopem metylu (substancja obecnie nieautoryzowana w Polsce) (dodano 08-04-2021).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza
Chwasty wrażliwe
*: np. babka lancetowata, babka zwyczajna, chaber bławatek, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, mlecz polny, przetacznik perski, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przeczytaj także: Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Przykładowe możliwości zastosowania

zboża jare i ozime, kukurydza, trawniki, boiska, pola golfowe, sady.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

badania laboratoryjne: 1,2-94,6 dni; badania polowe: 22-38 dni [4] (aktualizacja 19-10-2018).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

639-764 mg/kg [3].

Wybrane preparaty zawierające 2,4-D

(aktualizacja 01-03-2018)

 • Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE     (+ aminopyralid + florasulam)
 • Aminopielik D Maxx 430 EC (+ dikamba)
 • Aminopielik Standard 600 SL
 • Aminopielik Super 464 SL (+ dikamba)
 • Camaro 306 SE (+ florasulam)
 • Compo 2w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Compo Quattro 4w1 Nawóz do trawników zwalcza chwasty i mech (+ siarczan (VI) żelaza (II) + dikamba)
 • Deresz Bis 306 SE (+ florasulam)
 • Diablo 306 SE (+ florasulam)
 • Dicopur 600 SL
 • Dicopur Top 464 SL (+ dikamba)
 • Dicotex 202 SL (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Dresz 306 SE  (+ florasulam)
 • Eguo 306 SE (+ florasulam)
 • Esteron 600 EC
 • Feniks 306 SE (+ florasulam)
 • Gold 450 EC (+ fluroksypyr)
 • Golf Extra (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Horse 306 SE (+ florasulam)
 • Huzar Activ 387 OD (+ jodosulfuron metylosodowy)
 • Kantor Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Kileo 400 SL (+ glifosat)
 • King 306 SE (+ florasulam)
 • Kojot 306 SE (+ florasulam)
 • Kojot Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Landscaper Pro Weed control + Fertilizer (+ dikamba)
 • Mlecz (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Mniszek 02 GR (+ dikamba)
 • Muskato 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Pielik 85 SP
 • Rumak 306 SE (+ florasulam)
 • Tayson 464 SL (+ dikamba)
 • Vima-Florasulam 2,4 D (+ florasulam)

 źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
2. Kieloch R. 2013. Selektywność herbicydów dla zbóż. Wieś Jutra, 2: 28-30.
3. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
4. PPDB: Pesticide Properties DataBase. https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb [dostęp 19-10-2018].
5. Dicopur 600 SL. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 538/2015d z dnia 19.06.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 25/2010 z dnia 15.03.2010 r.