Adiuwanty do herbicydów

2,4-D

Substancja czynna od wielu lat powszechnie stosowana na całym świecie. Odkryta i wprowadzona na rynek w latach 40. ubiegłego wieku w USA. W Polsce produkcja środka zawierającego 2,4-D (Pielik) ruszyła na większą skalę (500 ton rocznie) w 1960 roku w Zakładach Chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym. 2,4-D był głównym składnikiem (obok 2,4,5-T) środka Agent Orange (mieszanki pomarańczowej) stosowanej podczas wojny w Wietnamie do niszczenia dżungli i pól uprawnych.

Grupa chemiczna

pochodne kwasów fenoksykarboksylowych

Grupa HRAC

4 (dawniej O)

Drogi wnikania do roślin

Liście oraz korzenie (2,4-D w formie estrów łatwo wchłania się przez liście, w formie soli przez korzenie).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną roślin działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu (hormony roślinne). Akumuluje się głównie w tkankach merystematycznych korzeni i pędów. Powoduje deformacje liści i łodyg, zahamowanie wzrostu, a później stopniowe zamieranie roślin wrażliwych. Objawy są najpierw widoczne na najmłodszych organach. Działa na gatunki dwuliścienne.
Minimalna temperatura do stosowania 2,4-D wynosi 8-12ºC, maksymalna 25ºC, optimum zawiera się w przedziale 15-20ºC [1] (dodano 24.08.2016).

Może spowodować zwijanie się liści oraz deformacje kłosów zbóż [2] (dodano 23-04-2018). W niektórych odmianach kukurydzy mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu i skręcanie liści), zwłaszcza w przypadku wystąpienia niskich temperatur po zabiegu [5] (dodano 27-12-2018). Zbyt późne zastosowanie 2,4-D w kukurydzy może skutkować słabym wypełnieniem kolb ziarnem (dodano 26-03-2021).

Dostrzeżono, że stosowanie 2,4-D w uprawie pszenicy może prowadzić do wzrostu liczebności populacji mszycy zbożowej i czeremchowo-zbożowej. >> Czytaj więcej (dodano 10-10-2016).

Gatunkiem uprawnym w bardzo dużym stopniu wrażliwym na działanie 2,4-D (a także innych substancji z grupy regulatorów wzrostu) jest bobik. Objawy uszkodzeń pojawiają się już po ekspozycji roślin na herbicyd w stężeniu 10 ppm (dodano 31-07-2020).

W literaturze opisano wiele przypadków antagonizmu pomiędzy 2,4-D stosowanym łącznie (w mieszaninie zbiornikowej) z herbicydami działającymi jako inhibitory ACCazy (graminicydy), a w szczególności z dichlofopem metylu (substancja obecnie nieautoryzowana w Polsce) (dodano 08-04-2021).

Skuteczność chwastobójcza
Chwasty wrażliwe
*: np. babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, mlecz polny, ostróżeczka polna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest ptasi, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, wyka drobnokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa (aktualizacja 23-03-2022).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

zboża jare i ozime, kukurydza, trawniki, boiska, pola golfowe, sady.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

badania laboratoryjne: 1,2-94,6 dni; badania polowe: 22-38 dni [4] (aktualizacja 19-10-2018).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

639-764 mg/kg [3].

Wybrane preparaty zawierające 2,4-D

(aktualizacja 01-03-2018)

 • Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE     (+ aminopyralid + florasulam)
 • Aminopielik D Maxx 430 EC (+ dikamba)
 • Aminopielik Standard 600 SL
 • Aminopielik Super 464 SL (+ dikamba)
 • Camaro 306 SE (+ florasulam)
 • Compo 2w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Compo Quattro 4w1 Nawóz do trawników zwalcza chwasty i mech (+ siarczan (VI) żelaza (II) + dikamba)
 • Deresz Bis 306 SE (+ florasulam)
 • Diablo 306 SE (+ florasulam)
 • Dicopur 600 SL
 • Dicopur Top 464 SL (+ dikamba)
 • Dicotex 202 SL (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Dresz 306 SE  (+ florasulam)
 • Eguo 306 SE (+ florasulam)
 • Esteron 600 EC
 • Feniks 306 SE (+ florasulam)
 • Gold 450 EC (+ fluroksypyr)
 • Golf Extra (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Horse 306 SE (+ florasulam)
 • Huzar Activ 387 OD (+ jodosulfuron metylosodowy)
 • Kantor Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Kileo 400 SL (+ glifosat)
 • King 306 SE (+ florasulam)
 • Kojot 306 SE (+ florasulam)
 • Kojot Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Landscaper Pro Weed control + Fertilizer (+ dikamba)
 • Mlecz (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Mniszek 02 GR (+ dikamba)
 • Muskato 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Pielik 85 SP
 • Rumak 306 SE (+ florasulam)
 • Tayson 464 SL (+ dikamba)
 • Vima-Florasulam 2,4 D (+ florasulam)

 źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
2. Kieloch R. 2013. Selektywność herbicydów dla zbóż. Wieś Jutra, 2: 28-30.
3. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
4. PPDB: Pesticide Properties DataBase. https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb [dostęp 19-10-2018].
5. Dicopur 600 SL. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 538/2015d z dnia 19.06.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 25/2010 z dnia 15.03.2010 r.