Adiuwanty do herbicydów

19 nowych herbicydów w rejestrze


Ashoka 100 SC, Madoka 100 SC
– zawierają mezotrion, przeznaczone są do zwalczania chwastów w kukurydzy.

Cliophar 600 SL – zawiera chlopyralid, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym i buraku cukrowym.

Diva 600 EC – zawiera pirydat, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Fence – zawiera flufenacet, przeznaczony do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej.

Impesco 416 SC – zawiera metazachlor i chinomerak, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Keeper Agro – zawiera metrybuznę, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku, pomidorze z rozsady, marchwi oraz wybranych uprawach małoobszarowych (szparag).

Kezuro SC – zawiera metamitron i chinomerak, przeznaczony do zwalczania chwastów w buraku cukrowym.

Labrador Pro – zawiera chizalofop-p-etylu przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz buraka cukrowego

Marqis 360 CS – zawiera chlomazon, przeznaczony do zwalczania chwastów w rzepaku ozimym.

Mentum 040 OD – zawiera nikosulfuron, przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy.

Nagano 200 OD – zawiera mezotrion i bromoksynil, przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy.

Pantera 040 EC (nowe zezwolenie) – zawiera chizalofop-P-tefurylowy, przeznaczony do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wschodach) w niektórych uprawach roślin rolniczych i warzywnych.

Pikas 300 SL, Raldico 300 SL, Zorro 300 SL – zawierają pikloram, przeznaczone do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Samson 6 OD – zawiera nikosulfuron, przeznaczony do zwalczania chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, włośnicy sinej i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Springbok – zawiera metazachlor i diemetenamid-P, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Winnetou 20 WG – zawiera metsulfuron metylowy, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 28-09-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.