Adiuwanty do herbicydów

17 nowych herbicydów w rejestrze

Adentis – zawiera tribenuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy.

Agard 100 EC, Superic 100 EC  – zawierają chizalofop-P-etylowy. Stosowanie: burak cukrowy (plantacje produkcyjne), rzepak ozimy.

Aminopielik D Maxx 430 EC – zawiera 2,4-D 2-EHE w formie estru i dikambę. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara.

Butisan Mix, Butisan Pro – zawierają diemetanamid-P, chinomerak. Stosowanie: rzepak ozimy.

Clentiga – zawiera chinomerak, imazamoks. Stosowanie: rzepak ozimy – odmiany odporne na imazamoks, rzepak jary – odmiany odporne na imazamoks.

Contor 25 WG, Radar, Rimuron 25 WG – zawierają rimsulfuron. Stosowanie: kukurydza, ziemniak.

Kalipe, Katoun Gold, Redialo – zawierają kwas nonanowy. Stosowanie: ścieżki i powierzchnie otwarte z roślinnością drzewiastą, róże i inne krzewy ozdobne.

Mestar 100 SC – zawiera mezotrion. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę.

Minstrel – zawiera fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego. Stosowanie: pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, pszenżyto ozime, kukurydza uprawiana na paszę.

Sulcotrek 500 SC – zawiera sulkotrion i terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 19-04-2018)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.
foto. Przyx.