Adiuwanty do herbicydów

Chlomazon 480 EC, Comodo 480 SC, Fenoksaprop 069 EW, Hermes 069 EW, Hurler 200 EC, Kideka 100 SC, Rapex 500 SC


Chlomazon 480 EC
i Comodo 480 SC – herbicydy zawierające chlomazon, przeznaczone do zwalczania niektórych rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Fenoksaprop 069 EW i Hermes 069 EW – preparaty zawierające fenoksaprop-p-etylu, przeznaczone do zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej.

Hurler 200 EC (nowe zezwolenie) – zawiera fluroksypyr-meptyl, przeznaczony jest do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.

Kideka 100 SC – zawiera mezotrion, środek przeznaczony jest do eliminowania niektórych rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Rapex 500 SC – herbicyd zawierający metazachlor, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 17-05-2017)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów.