Adiuwanty do herbicydów

13 zezwoleń na środki chwastobójcze

Abrams 320 SE – zawiera desmedifam i fenmedifam. Stosowanie: burak cukrowy.

Aspect T – zawiera flufenacet i terbutyloazynę. Stosowanie: kukurydza.

Beta Pro 209 OD – zawiera desmedifam, etofumesat, lenacyl i fenmedifam. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak ćwikłowy).

Circuit CS Sync Tec – zawiera metazachlor i chlomazon. Stosowanie: rzepak ozimy.

Coliseum – zawiera flufenacet i metrybuzynę. Stosowanie: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Dicolen 200 EC – zawiera fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary.

Fenfludi 500 WG, Mendel 500 WG – zawierają diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (pszenica durum).

Finalsan – zawiera kwas pelargonowy. Stosowanie: ścieżki, podjazdy i tereny otwarte z roślinnością drzewiastą, krzewy i drzewa ozdobne i inne rośliny ozdobne, trawniki.

Finalsan RTU – zawiera kwas pelargonowy. Stosowanie: ścieżki, podjazdy i tereny otwarte z roślinnością drzewiastą, krzewy i drzewa ozdobne i inne rośliny ozdobne.

Omnera LQM – zawiera fluroksypyr, tifensulfuron metylowy, metsulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies.

V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC – zawierają kletodym. Stosowanie: burak cukrowy, rzepak ozimy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny).

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Wrzesień 2018; Etykiety środków ochrony roślin (dostęp 09-10-2018))

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.