Adiuwanty do herbicydów

10 zezwoleń na środki chwastobójcze

Beetup Flo, Corzal – zawierają fenmedifam. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny.

Fluent 500 SC – zawiera flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima.

GF-2573 – zawiera halauksyfen metylu – Arylex™. Stosowanie: pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare.

Nabos 50 WG – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny.

Osnova 600 SL – zawiera 2,4-D. Stosowanie: jęczmień jary, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy.

Prometeus 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy.

Prowl – zawiera pendimetalnię. Stosowanie: ziemniak, kukurydza oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (ostropest plamisty).

TrimetGuard – zawiera metsulfuron metylu i tribenuron metylu. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

VextaMitron 700 SC – zawiera metamitron. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny).

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Kwiecień 2019; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 08-05-2019)

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.