Adiuwanty do herbicydów

10 nowych herbicydów w rejestrze


Bagira 040 EC
– zawiera chizalofop-P-tefurylowy. Stosowanie: burak cukrowy, rzepak ozimy i jary, groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe.

Baristo 500 SC, Inventor 500 SC, Wicher 500 SC – zawierają napropamid. Stosowanie: rzepak ozimy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (kapusta biała głowiasta i kalafior).

Colzamid – zawiera napropamid. Stosowanie: rzepak ozimy, pomidor z rozsady, kapusta głowiasta z rozsady, truskawka oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (agrest, malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała).

Grizzly 200 OD, Rydwan 200 OD – zawierają mezotrion i bromoksynil. Stosowanie: kukurydza.

Ikaherb 040 OD, Ipanema 040 OD (wcześniej dostępne w handlu równoległym) – zawierają nikosulfuron. Stosowanie: kukurydza.

Pontos – zawiera flufenacet i pikolinafen. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 28-11-2017)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.