włośnica sina

Siewka włośnicy sinej (dodano 26-02-2018).

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. (synonim Setaria glauca (L.) P. Beauv.)
Nazwa angielska: yellow foxtail
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Gramineae)

Wygląd, cechy szczególne: Dorasta do około 40-50cm. Źdźbła wzniesione lub podnoszące się. Liście szerokie, u podstawy z pojedynczymi długimi włoskami. Języczek utworzony przez włoski złączone u podstawy. Kwiatostan to kłosokszałtna wiecha (kłos pozorny). Ziarniaki jajowate, delikatnie zaostrzone 2-3mm dł., 1,5-2mm szerokości. W początkowych fazach rozwojowych często mylona z chwastnicą jednostronną. Gatunki można rozróżnić po budowie blaszek liściowych, które u włośnice są rzadko owłosione, natomiast a u chwastnicy nagie.

Wiecha kłosokształtna włośnicy sinej (dodano 06-07-2018).

Okres kwitnienia: lipiec-wrzesień

Cykl życiowy, biologia: Gatunek jednoroczny jary. Ze względu na wysokie wymagania termiczne wschodzi późna wiosną. Do kiełkowania wymaga 15-20°C. Pojedynczy egzemplarz wytwarza przeciętnie 400-800 nasion. Nasiona po osypaniu się z roślin matecznych są na ogół w stanie całkowitego spoczynku, który najszybciej ustępuje podczas pobytu w wilgotnym i chłodnym środowisku (aktualizacja 10-06-2017). W badaniach szklarniowych udowodniono, że ścięte źdźbła włośnicy sinej umieszczone na wilgotnym podłożu mogą się ukorzenić (dodano 03-08-2018).

Występowanie, szkodliwość: Włośnica sina zachwaszcza kukurydzę, rośliny okopowe, rzadziej zboża jare.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche – gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: chizalofop-P etylu, cykloksydym, fenoksaprop-P etylu, fluazyfop-P, kletodym, izoksaflutol, metolachlor, metrybuzyna, nikosulfuron, propachizafop, tembotrion (aktualizacja 10-06-2017).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.włośnica sina (Setaria pumila, Setaria glauca) etap kwitnienia, wytwarzania nasion

Blaszki liściowe włośnicy sinej (Setaria pumila, Setaria glauca) pokryte charakterystycznymi włoskami

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.