tribenuron metylowy (metylu)

tribenuron-methyl (ang.)

 Herbicyd opisany w roku 1985. Po raz pierwszy wprowadzony do stosowania w roku 1987 (Hiszpania).

Grupa chemiczna: pochodne sulfonylomocznika

 Grupa HRAC: B

 Drogi wnikania do roślin: Pobierany przede wszystkim przez liście roślin, wykazuje małą aktywność poprzez glebę.

 Działanie: Tribenuron metylowy jest substancją przemieszczającą się w roślinach (działanie systemiczne). Blokuje działanie syntazy acetolaktanowej (acetomleczanowej), enzymu biorącego udział w powstawaniu aminokwasów: leucyny, izoleucyny i waliny. Prowadzi to do zahamowania podziału komórek. Kilka dni po oprysku pojawiają się chlorozy. W warunkach sprzyjających działaniu herbicydu po ok. 10-25 dniach od zabiegu chwasty zamierają. Silna rosa lub opad deszczu występujący do 4 godzin po oprysku mogą obniżyć skuteczność działania preparatów zawierających tribenuron metylowy [2] (dodano 29-12-2018).

Temperatura minimalna do działania tribenuronu to 2-4ºC, optymalna 7-25ºC, maksymalna 25ºC [1] (dodano 12-03-2017).

Po oprysku, w zależności od przebiegu pogody, mogą pojawić się niewielkie żółknięcia oraz przejściowe zahamowania wzrostu zbóż. Symptomy te ustępują nie wpływając negatywnie na poziom plonowania [2] (dodano 11-10-2018).

 Chwasty wrażliwe: np. chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mlecz polny, mak polny, maruna bezwonna, nawrot polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, rumian polny, rumianek pospolity, rdestówka powojowata, rdest plamisty, sporek polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach laboratoryjnych 5-20 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg

Wybrane preparaty:

 • Aneks SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Bron 500 SG
 • Bron 750 WG
 • Calibre SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Cuckoo 750 WG
 • Golden Triben 750 WG
 • Gradio 74,4 SG (+ mekoprop-P)
 • Granstar 75 WG
 • Granstar Power 74,4 SG (+ mekoprop-P)
 • Granstar SX 50 SG
 • Granstar Ultra SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Helgran 75 WG
 • Helm Tribi 75 WG
 • Helmstar 75 WG
 • Nautius WG (+ tifensulfuron metylu)
 • Naxel 75 WG
 • Nuance 75 WG
 • Picaro SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Pleban 75 WG
 • Pragma SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Ranga 75 WG
 • Real Chemie Tribenuron Metylu 75 WG
 • Rubin SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Sabata 75 WG
 • Triben Super 50 SG
 • Triben X 500 SG
 • Tribex 75 WG
 • Trimax 50 SG
 • Trimmer 50 SG
 • Tristar 50 SG
 • Viking 75 WG
 • Zeus 208 WG + Nuance 75 WG (+ propoksykarbazon sodu + amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy)

źródła:
1.
Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
2. Granstar 75 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW.Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 261/2018d z dnia 11.06.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 92/2010 z dnia 15.12.2010 r.