tasznik pospolity

Siewka tasznika pospolitego (dodano 27-01-2018)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Nazwa angielska:
shepherd’s purse
Rodzina: kapustowate (Brassicaceae), dawniej: krzyżowe (Cruciferae)

Wygląd, cechy szczególne: Roślina osiągająca zazwyczaj od 5cm do 60cm wysokości. Łodyga wzniesiona, naga lub rzadko owłosiona. Dolne liście zebrane w różyczkę, zatokowo ząbkowane lub pierzastodzielne, liście górne siedzące, nie podzielone lub wcinano-ząbkowane. Kwiatostan grono. Kwiaty niewielkie, białe. Owoc łuszczynka trójkątnie sercowata. Nasiona jajowate, ok. 1mm długości (aktualizacja 25-05-2017).

Okres kwitnienia: głównie marzec-październik, jednak egzemplarze kwitnące można obserwować praktycznie cały rok.

Porównanie łuszczynki tasznika pospolitego (lewa strona) i tobołków polnych (dodano 02-05-2018).

Cykl życiowy, biologia: Tasznik pospolity jest gatunkiem jednorocznym zimującym (formy jare i zimujące). W ciągu roku może wydać 2-4 pokolenia. Na jednym egzemplarzu powstaje przeciętnie 5000 nasion. Drobne nasiona tasznika najlepiej kiełkują bezpośrednio z powierzchni gleby, umieszczenie ich na głębokości 4cm zapobiega wschodom (aktualizacja 25-05-2017).
Na niepodoranych ścierniskach zbożowych tasznik wytworzył średnio 4556 nasion [1] (dodano 15-06-2018).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza rośliny okopowe, ogrody, rzepak, rzadziej zboża i kukurydzę. Wg danych brytyjskich 5% obniżkę plonu pszenicy powoduje tasznik w nasileniu 50 szt./1m² (dodano 27-01-2018).

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie tasznika pospolitego (wrażliwość na substancje aktywne)*: amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, chloroprofam, chlorosulfuron, fenmedifam, linuron, nikosulfuron, oksyfluorofen, MCPA, mekoprop-P, metamitron, metazachlor, metobromuron, petoksamid, piroksysulam, pirydat, rimsulfuron, sulfosulfuron, sulkotrion, tembotrion, tribenuron metylowy.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Siewka tasznika pospolitego (dodano 11-07-2018).

Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris) na plantacji kukurydzy.

źródła:
1. Pawłowski F., Kapeluszny J., Kolasa A., Lecyk Z. 1970. Płodność chwastów na ścierniskach województwa lubelskiego. Annales UMCS, Sec. E 25(4): 49-59.