szczawik żółty

Kwiat szczawika żółtego (dodano 12-08-2019).

Oxalis stricta L. (= O. europaea = O. fontana)
Nazwa angielska: common yellow oxalis
Rodzina: szczawikowate (Oxalidaceae)

Wygląd, cechy szczególne (aktualizacja 03-12-2018): Łodyga cienka osiągająca przeciętnie 10-30 cm, podnosząca się lub wyprostowana. Wytwarza podziemne rozłogi. Liście nagie lub delikatnie owłosione, 3-listkowe (mylone z koniczyną). Ogonki liściowe bez przylistków. Kwiaty żółte, 5-płatkowe. Owoc torebka.

Okres kwitnienia: czerwiec-październik

Cykl życiowy, biologia: Roślina wieloletnia. Rozmnaża się wegetatywnie oraz generatywnie. Pęczniejące nasiona rozrywają torebkę i mogą być wyrzucane na odległość przeszło 2 m od rośliny macierzystej.

Występowanie, szkodliwość: Szczawik żółty nie jest zbyt częstym chwastem pól uprawnych. Pojawia się głównie w uprawach szerokorzędowych. Żywiciel pośredni rdzy kukurydzy.

Szczawik żółty (dodano 03-12-2018).

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło – umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie szczawiku żółtego (wrażliwość na herbicydy) *: np. Aktualnie (stan na 29-05-2016) informacje o wrażliwości szczawiku żółtego znajdują się jedynie w etykietach kilku herbicydów zawierających glifosat lub mieszaninę 2,4-D + aminopyralid + florasulam.

W badaniach przeprowadzonych w USA dobre wyniki w zwalczaniu szczawika żółtego osiągnięto wykorzystując mieszaniny herbicydów z grupy regulatorów wzrostu m.in. 2,4-D + mekoprop + dikamba (dodano 15-07-2019).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje: Gatunek zawleczony z Ameryki Północnej, w Polsce obserwowany od drugiej połowy XIX w.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Kwitnący szczawik żółty (dodano 13-02-2018).