stulicha psia

Siewka stulichy w stadium liścieni (dodano 17-10-2018).

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Nazwa angielska: herb sophia, flixweed, tansy mustard
Rodzina: kapustowate (Brassicaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga wyprostowana, wraz z liśćmi omszona, przeciętnie dorasta do 20-80cm. Liście sino-zielone, podwójnie lub potrójnie pierzastodzielne. Kwiatostant grono, kwiaty drobne, żółtawe. Owoc to łuszczyna.

Okres kwitnienia: maj-październik

Cykl życiowy, biologia: Stulicha psia to gatunek jednoroczny jary lub zimujący. Produkuje ogromne ilości nasion – na polach uprawnych przeciętnie 20 tys., przy braku konkurencji nawet ponad 700 tys. Kiełkuje wyłącznie z najpłytszej warstwy gleby (maksymalnie z kilku centymetrów).  Wschodzi zarówno wiosną, jak i jesienią. Zimuje w stadium rozety. Egzemplarze zimujące wytwarzają więcej rozgałęzień, są wyższe i plenniejsze od form jarych [1] (dodano 12-03-2018). Po II wojnie światowej stulicha psia wchodziła w skład tzw. flory gruzowisk – zbiorowisk roślinnych, które tworzyły się na gruzach zbombardowanych podczas nalotów miast.Stulicha psia siewka

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza praktycznie wszystkie uprawy rolnicze, często okopowe, zboża, rzepaki. Pszenica silnie zachwaszczona stulichą plonuje 18-30% gorzej. Częsty chwast ruderalny.
W badaniu wazonowym stulicha psia rosnąca na glebie pseudobielicowej wytworzonej z piasku gliniastego była najbardziej plenna oraz wyprodukowała najwyższą biomasę (porównywano: czarnoziem zdegradowany wytworzony z lessu, ciężką rędzinę wytworzoną z opoki kredowej, glebę brunatną wytworzoną z lessu, glebę pseudobielicową wytworzoną z piasku gliniastego i glebę pseudobielicową wytworzoną z piasku słabo gliniastego) [1] (dodano 28-04-2018).

Typowe warunki siedliskowe [2]:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: 2,4-D, metazachlor, MCPA, sulfosulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.
Początek kwitnienia stulichy psiejźródła:

1. Haliniarz M. 2006. Wybrane cechy biologiczne stulichy psiej (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl). Acta Agrophys. 8(2): 357–366.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.