stulicha psia

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Nazwa angielska: herb sophia, flixweed, tansy mustard

Rodzina: kapustowate (Brassicaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga wyprostowana, wraz z liśćmi omszona, przeciętnie dorasta do 20-80cm. Liście sino-zielone, podwójnie lub potrójnie pierzastodzielne. Kwiatostanem jest grono, kwiaty drobne, żółtawe. Owoc to łuszczyna.

Okres kwitnienia: maj-październik

Cykl życiowy, biologia: Stulicha psia to gatunek jednoroczny jary lub zimujący. Produkuje ogromne ilości nasion – na polach uprawnych przeciętnie 20 tys., przy braku konkurencji nawet ponad 700 tys. Kiełkuje wyłącznie z najpłytszej warstwy gleby (maksymalnie z kilku centymetrów). Po II wojnie światowej stulicha psia wchodziła w skład tzw. flory gruzowisk – zbiorowisk roślinnych, które tworzyły się na gruzach zbombardowanych podczas nalotów miast.

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza praktycznie wszystkie uprawy rolnicze, często okopowe, zboża, rzepaki. Pszenica silnie zachwaszczona stulichą psią plonuje 18-30% gorzej. Częsty chwast ruderalny.
Stulicha psia w stadium siewki na polu uprawnym

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: 2,4-D, metazachlor, MCPA, sulfosulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.
Początek kwitnienia stulichy psiej