skrzyp polny

Skrzyp na plantacji kukurydzy (dodano 02-12-2017).

Equisetum arvense L.
Nazwa angielska: field horsetail, scouringrush, toadpipe
Rodzina: skrzypowate (Equisetaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Pędy zarodnikowe są nierozgałęzione, czerwonawe lub żółtobrunatne, osiągają do 20cm wysokości. Na szczycie znajduje się kłos zarodnikowy, zasychający po wydaniu zarodników. Pędy płonne zielonkawe, żeberkowane, okółkowo rozgałęziające się, dorastają do 40cm. Wysycane dużą ilością krzemionki. Liście małe, łuskowate, ulokowane w węzłach.

Zarodnikowanie: marzec-maj.

Cykl życiowy, biologia: roślina wieloletnia (bylina). Pędy zarodnikowe wschodzą wczesną wiosną, przed pędami płonnymi, po wydaniu zarodników zamierają. Na polach uprawnych rozmnaża się nieomal wyłącznie za pośrednictwem podziemnych rozłogów pociętych w trakcie uprawy pola. Nawet małe kawałki rozłogów zakorzeniają się i dają początek nowym roślinom.

W doświadczeniu szklarniowym skrzyp z łatwością odrastał z 1cm fragment rozłogu umieszczonego na głębokości 15cm. Symulacje wskazują, że chwast ten wprowadzony na nowe stanowisko jest w stanie opanować powierzchnię 1ha w przeciągu 6 lat (dodano 02-12-2017).

Występowanie, szkodliwość: Skrzyp polny jest powszechnie występującym chwastem. Pojawia się we wszystkich uprawach, często w burakach, ziemniakach. Gatunek problematyczny ze względu na niską wrażliwość na herbicydy oraz dużą żywotność rozłogów.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło – pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże – gleby wilgotne
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie (wrażliwość na substancje aktywne) skrzypu polnego*: np. MCPA (aktualizacja 02-12-2017).

Skrzyp polny jest gatunkiem niewrażliwym na działanie glifosatu (dodano 26-09-2018).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 Ciekawostki: Pęd podczas łamania i miażdżenia, ze względu na wysycenie krzemionką, wydaje charakterystyczny skrzypiący dźwięk, stąd nazwa – skrzyp. Dawniej pędy wykorzystywano do mycia naczyń.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.