rdestówka powojowata

dawniej: rdest powojowaty lub rdest powojowy
Fallopia convolvulus
(L.) Á. Löve (dawniej: Polygonum convolvulus)
Nazwa angielska: black bindweed
Rodzina: rdestowate (Polygonaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Pęd wijący się w prawo, cienki, bruzdowany, oplata inne rośliny. Liście trójkątnie jajowate. Kwiaty w kątach liści, niepozorne, od zewnątrz zielone, biało obrzeżone. Owocem jest matowy 3-graniasty orzech.
Kwitnąca rdestówka powojowata (rdest powojowy lub powojowaty).Okres kwitnienia: lipiec-październik

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna jara. Przeciętnie wytwarza 140-200 nasion.

Występowanie, szkodliwość: Gatunek pospolity. Zachwaszcza przede wszystkim zboża, rośliny okopowe, kukurydzę. Oplatając rośliny uprawne może sprzyjać wyleganiu.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło-umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie-gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, dikamba, florasulam, fluroksypyr, linuron, metamitron, metsulfuron metylu, mezotrion, napropamid, nikosulfuron, propyzamid, sulkotrion.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.
Rdestówka powojowata (rdest powojowy lub powojowaty) zachwszczająca plantacje kukurydzy.

Siewka rdestówki powojowatej (dodano 15-11-2017).