rdestówka powojowata

dawniej: rdest powojowaty lub rdest powojowy
Fallopia convolvulus
(L.) Á. Löve (dawniej: Polygonum convolvulus)
Nazwa angielska: black bindweed
Rodzina: rdestowate (Polygonaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Pęd wijący się w prawo, cienki, bruzdowany, oplata inne rośliny. Liście trójkątnie jajowate. Kwiaty w kątach liści, niepozorne, od zewnątrz zielone, biało obrzeżone. Owocem jest matowy 3-graniasty orzech.
Okres kwitnienia: lipiec-październik

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna jara. Przeciętnie wytwarza 140-200 nasion. Kiełkuje najlepiej z 1,25- 5cm, maksymalnie z 19cm (badania kanadyjskie) (dodano 05-10-2018).

Występowanie, szkodliwość: Gatunek pospolity. Zachwaszcza przede wszystkim zboża, rośliny okopowe, kukurydzę. Oplatając rośliny uprawne może sprzyjać wyleganiu.
Próg szkodliwości dla kukurydzy to kilkanaście szt./m². [1] (dodano 05-04-2018).

Rdestówka na plantacji kukurydzy (dodano 05-10-2018).

 Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło-umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie-gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, dikamba, florasulam, fluroksypyr, linuron, metamitron, metsulfuron metylu, mezotrion, napropamid, nikosulfuron, propyzamid, sulkotrion.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Bereś P. K., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 67 ss.

Kwitnąca rdestówka powojowata (rdest powojowy lub powojowaty).