rdest ptasi

Siewka rdestu pstasiego (dodano 01-10-2018).

Polygonum aviculare L.
Nazwa angielska: prostrate knotweed, knotgrass.
Rodzina: rdestowate (Polygonaceae).

Wygląd, cechy szczególne: Pęd leżący, pełzający lub podnoszący się, rozgałęziony u nasady, długość 15-60cm. Liście lekko zaostrzone lub łopatkowate, eliptyczne lub owalno podługowate. Na całej roślinie jednakowe. Kwiaty niewielkie, wyrastające w kątach liści. Owocem jest trójgraniasty orzeszek.

Okres kwitnienia: maj – październik/listopad

Cykl życiowy, biologia: Jest to gatunek jednoroczny jary. Pojedyncza roślina wytwarza, w zależności od warunków siedliska, od 125-200 do 6400 nasion. Najwięcej nasion kiełkuje z głębokości do 3cm. Wg wielu autorów nasiona mogą zachować żywotność przez ok. 60 lat. Okazuje się jednak, że w specyficznych warunkach mogą przetrwać o wiele dłużej. W trakcie prac archeologicznych wydobyto 1500 letnie zdolne do kiełkowania nasiona (aktualizacja 22-01-2017).  Część nasion może utrzymać żywotność przechodząc przez przewód pokarmowy zwierząt (owce, bydło, konie, ptaki), co sprzyja rozprzestrzenianiu gatunku (dodano 15-02-2018).

Rdest ptasi (dodano 15-02-2018).

Występowanie, szkodliwość: Rdest ptasi jest rośliną bardzo pospolitą w Polsce. Często spotykaną na stanowiskach ruderalnych. Zachwaszcza zboża ozime i jare, okopowe, strączkowe, kukurydzę, ogrody.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne – gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) / gleby zasadowe (pH >7)

Zwalczanie rdestu ptasiego (wrażliwość na substancje aktywne): np. bromoksynil, nikosulfuron, metobromuron, tembotrion (dodano 01-10-2018).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Ciekawostki: Ziele rdestu ptasiego wykorzystywane jest w ziołolecznictwie. Nasiona są chętnie zjadane przez różne gatunki ptaków, stąd nazwa gatunkowa – aviculare pochodząca od łacińskiego aviculus – co oznacza „niewielki ptak”. Ponad 1500 letnie nasiona wydobyte podczas wykopalisk archeologicznych były zdolne do kiełkowania.