psianka czarna

Solanum nigrum L.
Nazwa angielska: black nightshade
Rodzina: psiankowate (Solanaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Psianka czarna osiąga od 10 do 50cm wysokości. Łodyga jest wzniesiona, rozgałęziona, słabo kanciasta. Liście jajowate lub rombowojajowate, zazwyczaj o brzegach zatokowo ząbkowanych. Kwiatostan podbaldaszek, owoc kulista czarna jagoda.
Psianka czarna na etapie kwitnienia.Okres kwitnienia: czerwiec-październik

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna jara. Gatunek ciepłolubny, wschody rozpoczynają się późną wiosną gdy temperatura gleby osiąga 15-18ºC. Wytwarza od 100 do 1000 nasion. W rozprzestrzenianiu psianki czarnej uczestniczą ptaki.
Przypuszcza się, że niektóre populacje tego gatunku (uodpornione na atrazynę) stwierdzone w Polsce w latach 90tych ubiegłego wieku, zostały przetransportowane w przewodach pokarmowych ptaków migrujących z Francji (dodano 07-04-2017).

Występowanie, szkodliwość: Największe zagrożenie stwarza dla roślin okopowych i kukurydzy. W buraku cukrowym 0,5 sztuki psianki na 1m² może spowodować 5% stratę plonu.
Próg szkodliwości dla buraka cukrowego wynosi 15 sztuk chwastu przypadające na 30m rzędu (badania przeprowadzone w USA). Wg. niektórych badaczy 0,5-1 egzemplarze psianki (jeśli wzejdą odpowiednio wcześnie) przypadająca na 1m² plantacji mogą nawet całkowicie zdominować/zagłuszyć kukurydzę (dodano 07-04-2017).
Zgodnie z Metodyką integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (IOR-PIB, 2013) próg szkodliwości dla kukurydzy to 1 szt./m² (dodano 31-12-2017).

Pośredniczy w rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników atakujących uprawy roślin z rodziny psiankowatych.

Siewka psianki czarnej. Widoczne liścienie i pierwsze liście.Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby bardzo zasobne – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

 Zwalczanie psianki czarnej (wrażliwość na herbicydy) np.*: bentazon, bromoksynil, chlopyralid, chloroprofam, chlorydazon, foramsulfuron, izoksaflutol, metamitron, nikosulfuron, oksyfluorofen, petoksamid, pirydat, sulkotrion, triflusulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Dojrzewające jagody psianki czarnej.