psianka czarna

Solanum nigrum L.
Nazwa angielska: black nightshade
Rodzina: psiankowate (Solanaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Psianka czarna osiąga od 10 do 50cm wysokości. Łodyga jest wzniesiona, rozgałęziona, słabo kanciasta. Liście jajowate lub rombowojajowate, zazwyczaj o brzegach zatokowo ząbkowanych. Kwiatostan podbaldaszek, owoc kulista czarna jagoda.
Psianka czarna na etapie kwitnienia.Okres kwitnienia: czerwiec-październik

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna jara. Gatunek ciepłolubny, wschody rozpoczynają się późną wiosną gdy temperatura gleby osiąga 15-18ºC. Wytwarza od 100 do 1000 nasion. W rozprzestrzenianiu psianki czarnej uczestniczą ptaki.
Przypuszcza się, że niektóre populacje tego gatunku (uodpornione na atrazynę), stwierdzone w Polsce w latach 90tych ubiegłego wieku, zostały przetransportowane w przewodach pokarmowych ptaków migrujących z Francji (dodano 07-04-2017).

Występowanie, szkodliwość: Największe zagrożenie stwarza dla roślin okopowych i kukurydzy. W buraku cukrowym 0,5 sztuki psianki na 1m² może spowodować 5% stratę plonu.
Próg szkodliwości dla buraka cukrowego wynosi 15 sztuk chwastu przypadające na 30m rzędu (badania przeprowadzone w USA). Wg. niektórych badaczy 0,5-1 egzemplarze psianki (jeśli wzejdą odpowiednio wcześnie) przypadająca na 1m² plantacji mogą nawet całkowicie zdominować/zagłuszyć kukurydzę (dodano 07-04-2017).
Zgodnie z Metodyką integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (IOR-PIB, 2013) próg szkodliwości dla kukurydzy to 1 szt./m² (dodano 31-12-2017).

Pośredniczy w rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników atakujących uprawy roślin z rodziny psiankowatych.

Siewka psianki czarnej. Widoczne liścienie i pierwsze liście.Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby bardzo zasobne – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

 Zwalczanie psianki czarnej (wrażliwość na herbicydy) np.*: bentazon, bromoksynil, chlopyralid, chloroprofam, chlorydazon, foramsulfuron, izoksaflutol, metamitron, nikosulfuron, oksyfluorofen, petoksamid, pirydat, sulkotrion, triflusulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.
Dojrzewające jagody psianki czarnej.