przytulia czepna

Przytulia czepna na plantacji pszenicy (dodano 22-01-2018).

Galium aparine L.
Nazwa angielska:
catchweed bedstrow, cleavers, stickywilly
Rodzina: marzanowate (Rubiaceae)

Wygląd cechy szczególne: Łodyga 4-kanciasta, leżąca lub wspinająca się, osiągająca 30-150 (200) cm, sztywno owłosiona (włoski wstecznie ustawione, czepiające się). Gdy nie rośnie w pobliżu innych roślin podporowych łodygę ma na ogół krótszą. Liście równowąsko-lancetowate znajdujące się w okółkach. Kwiatostany baldachokształtne, kwiaty niewielkie (średnica korony około 2mm), białe lub zielonkawo białe. Owocem jest kulista rozłupka o średnicy 2-3,5mm, pokryta haczykowatymi szczecinkami.

Siewki przytulii (dodano 20-09-2018).

Okres kwitnienia: maj/czerwiec – październik.

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna (formy jare i zimujące).
Pojedynczy egzemplarz wytwarza przeciętnie 300-400 nasion (rozłupek). Nasiona są w dużym stopniu odporne na procesy trawienne zachodzące w przewodzie pokarmowym zwierząt. Zdolne do kiełkowania nasiona wydobywano z odchodów ptaków, bydła, koni, świń oraz kóz (dodano 03-07-2017).
Rozłupki kiełkują najlepiej z głębokości 2-5cm, odnotowano jednak wschody nawet z 20cm (dodano 05-07-2018). Kiełkowanie może odbywać się w bardzo niskich temperaturach, w jednym z badań minimalna temperatura kiełkowania dla tego gatunku zawierała się w przedziale 2-5ºC (dodano 04-09-2018).

Występowanie, szkodliwość: Przytulia czepna występuje pospolicie na żyznych, wilgotnych glebach gliniastych, czarnoziemach. Zachwaszcza przede wszystkim rośliny okopowe, zboża, rzepak, ogrody. Wspinając się na rośliny może powodować wyleganie oraz utrudnienia w zbiorze.

Straty plonu pszenicy ozimej zachwaszczonej przytulią w nasileniu 2, 10, 25, 50 szt./m² wynosiły odpowiednio 4, 12, 22 i 32% [Rola i in. 2013] (dodano 06-10-2017).
Orientacyjne progi szkodliwości dla zbóż wahają się w przedziale 0,1-2 szt./m² (dodano 30-01-2018).
Próg szkodliwości przytulii dla rzepaku ozimego to 1 szt./m² [za Metodyką IP rzepaku ozimego i jarego 2007] (dodano 03-07-2017).

Źródła brytyjskie podają, że 5% stratę plonu pszenicy powoduje zachwaszczenie przytulią w nasileniu 1,7 szt./ 1m² plantacji (dodano 22-01-2018).
W badaniu przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, w którym porównano szkodliwość 11 chwastów (przytulia czepna, mak polny, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, wiechlina roczna, tasznik pospolity, dymnica pospolita, fiołek polny) dla rzepaku ozimego , stwierdzono, że przytulia była gatunkiem najbardziej konkurencyjnym. (dodano 24-07-2016)

 Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło – pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże – gleby wilgotne
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne – gleby bardzo zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

Wrażliwość na substancje aktywne*: np. amidosulfruon, bentazon, bifenoks, chlomazon, chlorosulfuron, chlorydazon, dichlorprop, diflufenikan, dikamba, etofumesat, florasulam, fluroksypyr, jodosulfuron metylosodowy, karfentrazon, metazachlor, metosulam, nikosulfuron, oksyfluorofen, propyzamid, rimsulfuron, terbacyl, tribenuron metylowy.

Przytulia czepna jest gatunkiem bardzo wrażliwym na działania fluroksypyru. Substancja ta zastosowana w odpowiedniej dawce niszczy przytulię niezależnie od fazy jej rozwoju (dodano 12-01-2017).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.