przetacznik bluszczykowy

Veronica hederifolia L.
Nazwa angielska: ivyleaf speedwell
Rodzina: trędownikowate (Scrophulariaceae) (lub babkowate – Plantaginaceae [wg systemu APG III])

Przetacznik bluszczykowy – kwitnienie. Fot. Kaldari (dodano 09-11-2017).

Wygląd, cechy szczególne: Pęd rozesłany, ciemnozielony, osiągający do 30cm długości. Liście okrągławo-jajowate, podługowato-jajowate lub nerkowane, karbowane. Korona o średnicy 2-3mm. Owoc to torebka.

Okres kwitnienia: marzec-czerwiec

Cykl życiowy, biologia: Przetacznik bluszczykowy jest gatunkiem jednorocznym, wytwarzającym formy jare oraz zimujące. Pojedynczy egzemplarz produkuje przeciętnie 200-300 nasion. Na nasionach znajdują się twory zawierające składniki pokarmowe (elajosomy), które są wykorzystywane przez mrówki jako pokarm. Kiełkowanie nasion może odbywać się już w temperaturze 0ºC.

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza większość upraw łanowych i szerokorzędowych. Najczęstszy w zbożach.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: 3-5 gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: flurochloridon, fluroksypyr, karfentrazon etylowy, metazachlor, pendimetalina, pirydat, propyzamid, prosulfokarb.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.