przetacznik bluszczykowy

Veronica hederifolia L.
Nazwa angielska: ivyleaf speedwell
Rodzina: trędownikowate (Scrophulariaceae) (lub babkowate – Plantaginaceae [wg systemu APG III])

Przetacznik bluszczykowy – kwitnienie. Fot. Kaldari (dodano 09-11-2017).

Wygląd, cechy szczególne: Pęd rozesłany, ciemnozielony, osiągający do 30cm długości. Liście okrągławo-jajowate, podługowato-jajowate lub nerkowane, karbowane. Korona o średnicy 2-3mm. Owoc to torebka.

Okres kwitnienia: marzec-czerwiec

Cykl życiowy, biologia: Przetacznik bluszczykowy jest gatunkiem jednorocznym, wytwarzającym formy jare oraz zimujące. Pojedynczy egzemplarz produkuje przeciętnie 200-300 nasion. Na nasionach znajdują się twory zawierające składniki pokarmowe (elajosomy), które są wykorzystywane przez mrówki jako pokarm. Kiełkowanie nasion może odbywać się już w temperaturze 0ºC.

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza większość upraw łanowych i szerokorzędowych. Najczęstszy w zbożach.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: 3-5 gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie przetacznika bluszczykowego* (wrażliwość na herbicydy) (aktualizacja 10-09-2018): np. diflufenikan, flurochloridon, fluroksypyr, karfentrazon etylowy, metazachlor, pendimetalina, pirydat, propyzamid, prosulfokarb.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.