propachizafop

propaquizafop (ang.)

 Herbicyd opisany w roku 1987, wprowadzony na rynek 4 lata później (1991 rok).

 GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasu arylofenoksypropionowego

 GRUPA HRAC: A

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany do roślin przez korzenie oraz liście.

 DZIAŁANIE: Propachizafop jest herbicydem działającym układowo, graminicydem (zwalcza chwasty jednoliścienne). Hamuje działanie enzymu karboksylazy acetylokoenzymu A, biorącego udział w powstawaniu kwasów tłuszczowych. U niektórych roślin uprawnych w których zaleca się stosować produkty zawierające propachizafop mogą po oprysku pojawiać się chlorotyczne i nekrotyczne plamki na liściach, nie wypływające jednak negatywnie na poziom plonowania.

 CHWASTY WRAŻLIWE: np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: agrest, bobik, bób, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, cebula, fasola, groch jadalny na suche nasiona, groch zielony, kapusta głowiasta (biała, czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska, malina, marchew, ogórek, pietruszka, pomidor (z rozsady), porzeczki, rzepak ozimy, sady i szkółki (drzewa owocowe), seler, szkółki (do 3 lat po siewie) i uprawy leśne (do 4 lat po sadzeniu), truskawka, ziemniak.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 15-215 dni (EU dossier), w innych badaniach 15-26 dni przy aplikacji wiosennej, w warunkach laboratoryjnych poniżej 3 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY (aktualizacja 09-06-2018):

  • Agil – S 100 EC
  • Aria 100 EC
  • Bosiak 100 EC
  • Vima-Propachizafop
  • Zetrola 100 EC