powój polny

Convolvulus arvensis L.
Nazwa angielska:
field bindweed, field morning-glory
Rodzina: powojowate (Convolvuloceae)

Wygląd, cechy szczególne: Pęd pełzający, wijący się w lewą stronę, długość 20-150cm. Liście lancetowate lub podługowatojajowate. Korzeń mocny, palowy o długości do 3m, wytwarza liczne korzenie boczne oraz kłącza. Kwiaty duże, lejkowate. Owoc torebka, nasiona odwrotnie jajowate z brodawkami.

Powój polny, kwitnienie (dodano 11-11-2017).

Okres kwitnienia: czerwiec-wrzesień

Cykl życiowy, biologia: Powój polny jest gatunkiem wieloletnim, który na polach uprawnych rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie przez fragmentację korzeni i kłączy podczas zabiegów uprawowych. Wytwarza 25-300 nasion, które mogą zachować żywotność w glebie ponad 20 lat. W jednym z badań nasiona przechowywane w temperaturze pokojowej przez 50 lat utrzymały żywotność na poziomie 62%. Kiełkowanie odbywa się w temperaturach od 5 do 40ºC. Największa ilość nasion kiełkuje przy 20ºC i 30ºC lub przy występujących na przemian temperaturach 20-30ºC oraz 20-35ºC (aktualizacja 02-03-2017).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza wszystkie uprawy rolnicze, zarówno jednoroczne i wieloletnie.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche-świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby zasadowe (pH>7)

Powój polny– zwalczanie
Zwalczanie powoju jest bardzo trudne ze względu na niską wrażliwość gatunku na substancje aktywne oraz intensywnie rozwinięty system korzeniowy pozwalający na odrastanie po zabiegach mechanicznych. Wg niektórych źródeł aby efektywnie ograniczyć populację powoju polnego wymagane jest nawet 5 letnie, coroczne stosowanie odpowiednich herbicydów. Wielokrotna orka pozwala stopniowo wyczerpać substancje zapasowe zgromadzone w korzeniach i osłabić rośliny, jednak aby uzyskać zadowalający efekt zabiegi uprawowe należy wykonywać regularnie nawet przez kilka lat.

  • wrażliwość na substancje aktywne np.*: 2,4-D + dikamba, tritosulfuron + florasulam.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Ciekawostki: Roślina zawiera trującą konwolwulinę (łac. powój = convolvulus) na którą bardzo wrażliwe są konie. Nasiona powoju mogą przetrwać w żołądkach ptaków prawie 6 dni, co umożliwia na przeniesienie na olbrzymie odległości przez migrujące ptactwo.