portulaka pospolita

portulaka-pospolita-zblizeniePortulaca oleracea L.
Nazwa angielska: little hogweed, common purslane
Rodzina: portulakowate (Portulacaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Roślina płożąca się, pędy przeciętnie osiągają 10-30 cm długości. Korzeń wrzecionowaty. Liście klinowatołopatkowate do jajowatych, mięsiste. Kwiaty żółte, ulokowane po 1-3 w kątach liści. Nasiona nerkowate 0,6-0,75 mm dł. i szer., grubość 0,3-0,4 mm.

Okres kwitnienia: czerwiec-wrzesień

Portulaka pospolita – siewka w stadium liścieni (dodano 03-10-2019).

Cykl życiowy, biologia: Chwast jednoroczny, jary. Pojedynczy egzemplarz może wyprodukować ponad 100 000 nasion (udokumentowany rekord to 242 540 sztuk z rośliny). Może rozmnażać się również wegetatywnie, dzięki ukorzeniania się fragmentów pędu (co obniża efektywność mechanicznego zwalczania tego gatunku). Minimalna temperatura dla kiełkowania portulaki to 8-10ºC [2]. Jest to gatunek prowadzący fotosyntezę typu C4 (dodano 18-03-2019), jednak w warunkach suszy może przejść na fotosyntezę typu CAM (dodano 06-06-2019). Portulaka jest rośliną preferującą stanowiska dobrze nasłonecznione, przy 50% zacienieniu produkcja biomasy spada o 75% (dodano 04-05-2019).
Występowanie, szkodliwość
: Portulaka pospolita nie jest częstym gatunkiem w uprawach polowych. Na ogół zachwaszcza ogrody i rośliny okopowe.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche
wskaźnik trofizmu: gleby ubogie – gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie portulaki pospolitej (wrażliwość na herbicydy)*: Aktualnie w etykietach herbicydów dopuszczonych do stosowania na obszarze Polski brak informacji o wrażliwości tego gatunku (stan na 26-10-2016). W badaniach przeprowadzonych w USA wysoką skuteczność uzyskano stosując m.in. fluroksypyr, metsulfuron metylu + adiuwant oraz trichlopyr.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje: Roślina jadalna, zawiera kwasy omega-3. Podgatunek portulaka pospolita siewna (Portulaca oleracea L. subsp. sativa) (łodyga wzniesiona, do 60 cm wysokości) jest uprawiany jako warzywo.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2.  Dobrzański A. 2008. Rola chwastów zimujących i ozimych w agrofitocenozach upraw warzyw. Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach. Zeszyt 8: 85-100.
portulaka-pospolita-cala-roslina