portulaka pospolita

portulaka-pospolita-zblizeniePortulaca oleracea L.

Nazwa angielska: little hogweed, common purslane

Rodzina: portulakowate (Portulacaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Roślina płożąca się, pędy przeciętnie osiągają 10-30cm długości. Korzeń wrzecionowaty. Liście klinowatołopatkowate do jajowatych, mięsiste. Kwiaty żółte, ulokowane po 1-3 w kątach liści. Nasiona nerkowate 0,6-0,75mm dł. i szer., grubość 0,3-0,4mm.

Okres kwitnienia: czerwiec-wrzesień

Cykl życiowy, biologia: Chwast jednoroczny, jary. Pojedynczy egzemplarz może wyprodukować ponad 100 000 nasion (udokumentowany rekord to 242 540 sztuk z rośliny). Może rozmnażać się również wegetatywnie, dzięki ukorzeniania się fragmentów pędu (co obniża efektywność mechanicznego zwalczania gatunku).

Występowanie, szkodliwość: Portulaka pospolita nie jest gatunkiem częstym w uprawach polowych. Na ogół zachwaszcza ogrody i rośliny okopowe.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche
wskaźnik trofizmu: gleby ubogie – gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

portulaka-pospolita-cala-roslinaZwalczanie chwastu (wrażliwość na herbicydy) np.*: Aktualnie w etykietach herbicydów dopuszczonych do stosowania na obszarze Polski, brak informacji o wrażliwości tego gatunku (stan na 26.10.2016). W badaniach przeprowadzonych w USA wysoką skuteczność uzyskano stosując m.in. fluroksypyr, metsulfuron metylu + adiuwant oraz trichlopyr.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Ciekawostki: Roślina jadalna, zawiera kwasy omega-3. Podgatunek portulaka pospolita siewna (Portulaca oleracea L.subsp. sativa) (łodyga wzniesiona, do 60cm wysokości) jest uprawiany jako warzywo.