pinoksaden

(ang. pinoxaden)

Herbicyd zarejestrowany w roku 2005, pojawił się w sprzedaży w roku 2006. Przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (graminicyd).

 GRUPA CHEMICZNA: fenylopirazoliny.

 GRUPA HRAC: A.

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany głównie przez liście. Herbicyd zawierający pinoksaden – Axial 100 EC przenika do roślin w przeciągu 1 godziny od aplikacji. Nie wykazuje istotnego działania przez glebę, szybko się rozkłada i nie akumuluje w glebie, co sprawia, że po zbiorze chronionej uprawy nie stwarza zagrożenia dla upraw następczych. Po zastosowaniu Axialu 100 EC i konieczności wcześniejszego zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich siewem a terminem zastosowania środka. Redukcja dawek (stosowanie dawek niższych od zalecanych) oraz stosowanie preparatu Axial 100 EC w mieszankach z herbicydami z grupy sulfonylomocznika, może przyczynić się do spadku efektywności zwalczania chwastów.

DZIAŁANIE: Hamuje działanie karboksylazy acetylokoenzymu A, enzymu biorącego udział w syntezie kwasów tłuszczowych.
Do zahamowania wzrostu roślin dochodzi w kilka dni po oprysku. Chlorozy i nekrozy liści rozwijają się w ciągu 1-3 tygodni. Starsze liście przed obumarciem mogą zmieniać kolor na czerwonawy lub pomarańczowy.
Minimalna temperatura powietrza do stosowania pinoksadenu to 1˚C, optymalna 4-20˚C, maksymalna 20˚C [1] (dodano 24-07-2017).

CHWASTY WRAŻLIWE*: np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owsy (Avena ludoviciana, owies głuchy, owies płonny) mozgi (Phalaris brachystachis, Phalaris minor, Phalaris paradoxa), wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice (Lolium persicum, Lolium rigidum, życica wielokwiatowa).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto (aktualizacja 19-02-2017).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 0,086-0,904 dni (badania laboratoryjne), 0,6 dnia (średnio w badaniach polowych).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY (aktualizacja 31-08-2018):

  • Aron 50 EC
  • Axial 50 EC
  • Axial Komplett (+ florasulam)
  • Axial One 50 EC (+ florasulam)
  • Fraxial 50 EC
  • Paxio 50 EC

źródła:
1
. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.