pikloram

pikloram wzór strukturalny

(ang. picloram)

Substancja odkryta w roku 1960, zarejestrowana po raz pierwszy w USA w 1963. Stosowana w czasie wojny w Wietnamie w mieszaninie z 2,4-D jako tzw. Agent White (mieszanka biała) wykorzystywna do niszczenia dżungli oraz pól uprawnych.

GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasów pirydynokarboksylowych.

GRUPA HRAC: O

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: pobierany przez liście i korzenie.

DZIAŁANIE: Pikloram to selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu wytwarzanymi w roślinach (hormony roślinne). Zaobserwowano, że pikloram może być uwalniany z korzeni opryskanych roślin do gleby. Niszczy szereg chwastów dwuliściennych rocznych i wieloletnich. W odpowiednio wysokich dawkach również niektóre roślinny drzewiaste (drzewa, krzewy).

Niskie temperatury po wiosennej aplikacji pikloramu mogą spowodować, że płatki kwiatów rzepaku nie będą opadać po przekwitnięciu. Nie wpływa to jednak ujemnie na plonowanie [1] (dodano 08-03-2018).

CHWASTY WRAŻLIWE: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek [1] (dodano 19-01-2018).

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: rzepak ozimy i jary, gorczyca.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 20-49 dni (badania polowe), w badaniach laboratoryjnych okres połowicznego rozpadu sięgał nawet do 292 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 4012 mg/kg.

WYBRANE PREPARATY ZAWIERAJĄCE PIKLORAM (aktualizacja 19-01-2018):

 • Astor 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Barka 334 SL (+ chlopyralid)
 • Blast (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Curlew 334 SL (+ chlopyralid)
 • Cyklop 334 SL (+ chlopyralid)
 • Gala 334 SL (+ chlopyralid)
 • Galera 334 SL (+ chlopyralid)
 • Iguana (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Kliper (+ metazachlor + aminopyralid)
 • Kratos A (+ chlopyralid)
 • Kratos Trio (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Mariner 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Navigator 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Pikas 300 SL
 • Raldico 300 SL
 • Spark (+ metazachlor + aminopyralid)
 • Zorro 300 SL

źródła:
1. Pikas 300 SL (Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-135/2017 z dnia 12.07.2017 r.)