pikloram

(ang. picloram)

Substancja odkryta w roku 1960, zarejestrowana po raz pierwszy w USA w 1963. Stosowana w czasie wojny w Wietnamie w mieszaninie z 2,4-D jako tzw. Agent White (mieszanka biała) wykorzystywna do niszczenia dżungli oraz pól uprawnych.

GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasów pirydynokarboksylowych.

GRUPA HRAC: O

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: pobierany przez liście i korzenie.

DZIAŁANIE: Pikloram to selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu wytwarzanymi w roślinach (hormony roślinne). Zaobserwowano, że pikloram może być uwalniany z korzeni opryskanych roślin do gleby. Niszczy szereg chwastów dwuliściennych rocznych i wieloletnich. W odpowiednio wysokich dawkach również niektóre roślinny drzewiaste (drzewa, krzewy).

CHWASTY WRAŻLIWE: np. bylica pospolita, chabry, powój polny, ostrożeń polny, szczawie, nawłocie, starzec jakubek, mlecz zwyczajny.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: rzepak ozimy i jary, gorczyca.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 20-49 dni (badania polowe), w badaniach laboratoryjnych okres połowicznego rozpadu sięgał nawet do 292 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 4012 mg/kg.

WYBRANE PREPARATY:

  • Astor 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
  • Borowik 334 SL (+ chlopyralid)
  • Galera 334 SL (+ chlopyralid)
  • Kratos (+ chlopyralid)
  • Navigator 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
  • Pontos (+ chlopyralid)