penoksulam

(ang. penoxsulam)

Herbicyd po raz pierwszy zarejestrowany i wprowadzony do obrotu w roku 2004 do ochrony upraw ryżu w Turcji. W Polsce zarejestrowany w roku 2014 w mieszaninie z diflufenikanem i florasulamem do stosowania w niektórych zbożach (preparat Bizon).

GRUPA CHEMICZNA: triazolopirymidyny

GRUPA HRAC: B

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Penoskulam pobierany jest przez liście, pędy i korzenie roślin (aktualizacja 17-06-2017).

DZIAŁANIE: Hamuje syntezę aminokwasów rozgałęzionych. Selektywne działanie penoksulamu opiera się na różnych zdolnościach do metabolicznego inaktywowania go przez poszczególne gatunki roślin. Pierwszym objawem działania jest zahamowanie wzrostu, później pojawiają się chlorozy i nekrozy. Chwasty obumierają na ogół po 2-4 tygodniach po zabiegu (aktualizacja 10-03-2018).

 CHWASTY WRAŻLIWE: np. chwastnice, rdesty, rzepień pospolity, szarłaty.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: np. pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.

POŁOWICZNY ROZKŁAD W GLEBIE (DT50): 5,6-6,1 dni w badaniach polowych, 22-58 dni w badaniach laboratoryjnych.

OSTRA DOUSTNA TOKSYCZNOŚĆ DLA SZCZURA (LD50): > 5000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY (aktualizacja 02-08-2018):

  • Bizon (+ diflufenikan + florasulam)
  • Legion (+ diflufenikan + florasulam)
  • Viper (+ diflufenikan + florasulam)