owies głuchy

Owies głuchy nasiona

Nasiona owsa głuchego (dodano 12-01-2017).

Avena fatua L.
Nazwa angielska: wild oat
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Gramineae)

Wygląd, cechy szczególne: Osiąga 0,6-1,2m wysokości. Pochwy dolnych liści owłosione, długi języczek liściowy. Kwiatostan wiecha rozpierzchła. Ziarniaki zrośnięte z plewkami, owłosione, posiadają higroskopijną ość, która skręca i rozkręca się pod wpływem zmian wilgotności powietrza. Długość ziarniaka bez ości 10-20 mm.
owies głuchy (Avena fatua) - kiełkowanie
Okres kwitnienia:
czerwiec-sierpień

Cykl życiowy, biologia: Gatunek jednoroczny jary. Ziarniaki po przedostaniu się do gleby potrzebują kilkumiesięcznego spoczynku przed kiełkowaniem. Higroskopijna ość skręcająca się pod wpływem zmian wilgotności powietrza pozwala wkręcać się ziarniakom w glebę. Kiełkowanie może zachodzić nawet z głębokości 20-25cm. Pojedynczy egzemplarz wytwarza 50-1000 nasion.
Nasiona owsa głuchego mogą zachować żywotność przez kilka lat. Badania przeprowadzone na terenie dawnej Czechosłowacji wykazały, że po jednorocznym pobycie we wierzchniej warstwie gleby (0-20cm) zdolność do kiełkowania utrzymało 54% nasion, po 2 latach – 43%, po 3 – 23%, po 4 – 17%, po 6 – 6%, a po 8 – 1% (dodano 22.11.2016).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza głównie zboża (przede wszystkim jare), buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe. W pszenicy jarej straty spowodowane przez owies głuchy sięgały od 10 do 60%. Wysokość strat zależała m.in. od zagęszczenia roślin, odmiany pszenicy oraz czynników siedliska. W badaniu laboratoryjnym sąsiedztwo ziarniaków owsa głuchego hamowało początkowy wzrost korzonków zarodkowych oraz koleoptyli u jęczmienia jarego [1] (dodano 22-06-2018).
Przez niektórych badaczy owies głuchy zaliczany to 10 najbardziej szkodliwych chwastów jednorocznych występujących w strefie klimatu umiarkowanego (dodano 22.11.2016).

Ustalony w USA próg szkodliwości owsa głuchego dla buraka cukrowego to 15 sztuk chwastu przypadające na 30m rzędu rośliny uprawnej (dodano 26.04.2017).
Straty plonu pszenicy ozimej zachwaszczonej owsem głuchym w nasileniu 5, 10, 25 i 50 sztuk na 1m² plantacji wynosiły odpowiednio: 1, 2, 8 i 11% (Rola i in. 2013) (dodano 13-10-2017).

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche – gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7)
Zwalczanie owsa głuchego (wrażliwość na herbicydy) np.*: chizalafop-P, cykloksydym, fenoksaprop-P, fluazyfop-P, kletodym, metazachlor, mezosulfuron, napropamid, pinoksaden, propachizafop, propoksykarbazon, rimsulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Bortniak M., Marczewska-Kolasa K., Sekutowski T., Domaradzki K. 2018. Wpływ wybranych gatunków chwastów jednoliściennych na kiełkowanie i początkowy wzrost jęczmienia jarego (Hordeum vulgare). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 58(1): 49-54.