oksyfluorofen

oxyfluorfen (angielska nazwa zwyczajowa)

 Oksyfluorofen został opisany w roku 1975 [4]. W Polsce pierwsza rejestracja preparatu miała miejsce w roku 1987 [3].

 GRUPA CHEMICZNA: dwufenyloetery

 GRUPA HRAC: E

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Środek działający selektywnie i kontaktowo, w bardzo ograniczonym stopniu przemieszcza się w roślinach. Po zastosowaniu pokrywa powierzchnię gleby cienką warstwą. Pobierany przede wszystkim przez pędy kiełkujących chwastów. Kontakt środka z liśćmi już rosnących chwastów także powoduje ich obumarcie.

 MECHANIZM DZIAŁANIA: Inhibitor oksydazy protoporfyrinogenowej (PPO, Protox). Celem działania substancji jest enzym PPO uczestniczący w syntezie chlorofilu. Powoduje zanik syntezy chlorofilu oraz zniszczenie membran komórek roślinnych.

 SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA*:

  • Oksyfluorofen (zabieg jednorazowy) w dawce 120-360 g/ha:
    Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne [2]

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: cebula z dymki, cebula z siewu, kalafior, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 31-172 dni w badaniach polowych, 62-438 dni w warunkach laboratoryjnych [1].

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg [1]

WYBRANE PREPARATY:

  • Agat 480 SC
  • Flurofen 480 SC
  • Fluron 480 SC
  • Galigan 240 EC
  • Goal 480 SC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).
http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 22.01.2016].

2. Goal 480 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 461/2014d z dnia 03.12.2014 r.
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.