nikosulfuron

(ang. nicosulfuron)
Herbicyd zarejestrowany po raz pierwszy w roku 1990 w USA. Na obszarze Polski dopuszczony do stosowania w 1999.

Grupa chemiczna: pochodne sulfonylomocznika

Grupa HRAC: B

Drogi wnikania do roślin: Przenika do roślin przez liście i korzenie.

Działanie: Nikosulfuron jest szybko transportowany do stożków wzrostu. Zaburza powstawanie białek, poprzez zablokowanie syntezy aminokwasów leucyny, izoleucyny i waliny. Szybko dochodzi do zahamowania wzrostu, a później stopniowego przebarwiania się roślin. Chwasty zamierają po 20-25 dniach od zabiegu (aktualizacja 03-11-2018).

Nikosulfuron może spowodować przemijające uszkodzenia rośliny uprawnej, m.in. chlorozy i zahamowania wzrostu,  które nie mają wpływu na plon. W przypadku niektórych odmian symptomy mogą mieć charakter bardziej trwały (przed zabiegiem wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem) [1] (dodano 13-06-2018).

Skuteczność chwastobójcza*:

nikosulfuron (dawki nie określono):
gatunki wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, perz właściwy, bieluń dziędzierzawa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kurzyślad polny, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, szczaw polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa [2].

Perz właściwy oraz komosa biała to gatunki, których wrażliwość na działanie nikosulfuronu bywa różnie interpretowana, uznawane są za chwasty wrażliwe lub średnio wrażliwe (dodano 25-02-2019).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: kukurydza.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): badania laboratoryjne 5,7-40,4 dni, badania polowe 8,9-63,3 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): >5000 mg/kg

Wybrane preparaty zawierające nikosulfuron:

•    Akcent 75 WG
•    Agria – Nikosulfuron 040 SC
•    Agronicosulfuron 040 SC
•    Arigo 51 WG (+ mezotrion + rimsulfuron)
•    Cherke 40 SC
•    Columbus 51 WG (+ mezotrion + rimsulfuron)
•    Daichi 4 SC
•    Daichi Extra 6 OD
•    Elumis 105 OD (+ mezotrion)
•    Fornet 4 SC
•    Fornet Extra 6 OD
•    Golden Nico 040 SC
•    Hektor 53,6 WG (+ rimsulfuron)
•    Hektor Max 66,5 WG (+ dikamba + rimsulfuron)
•    Innovate 240 SC
•    Kelvin 040 SC
•    Kelvin 040 OD
•    Kivi 4 SC
•    Kivi Extra 6 OD
•    Narval 040 OD
•    Nico Gold 040 SC
•    Nicogan 040 SC
•    Nikos 040 SC
•    Nikosh 040 SC
•    Nisshin NIKO 4 SC
•    Pampa 040 SC
•    Pampa Extra 6 OD
•    Samaz
•    Samson 4 SC
•    Samson Extra 6 OD
•    Victus 040 OD
•    Victus 040 SC
•    Victus 75 WG

źródła:
1. Templier 750 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 169/2016 z dnia 05.08.2016 r.
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.