miotła zbożowa

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
Nazwa angielska: loose silkybent
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Źdźbła liczne, gładkie. Liście wąskie (do 6mm szerokości), języczek zaostrzony, postrzępiony. Wiechy rozgałęzione. Ziarniak o długości 1,7-2,5mm, dolna plewka z długą ością.

Wiechy miotły zbożowej (dodano 27-11-2017).

Okres kwitnienia: czerwiec–sierpień.

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna zimująca lub jara. Ziarniaki miotły wschodzą głównie z najpłytszych warstw gleby. Osobniki zimujące krzewią się intensywniej od egzemplarzy wschodzących wiosną (dodano 17-03-2018).

Występowanie, szkodliwość: Miotła zbożowa jest gatunkiem bardzo pospolitym, występuje na obszarze całego kraju, preferuje gleby lekkie, zasobne w wodę. Zachwaszcza głównie zboża ozime, rzadziej jare.
Straty plonu pszenicy ozimej spowodowane obecnością 5, 10, 25 i 50 sztuk miotły zbożowej na 1m² plantacji wynosiły odpowiednio 1, 6, 16 i 27% (Rola i in. 2013) (dodano 26-09-2017).

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby kwaśne (4≤ pH < 5) / gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6)

Zwalczanie (wrażliwość na substancje aktywne): np. alachlor, atrazyna, chizalofop-P, chletodym, chlorosulfuron, chlorotoluron, cyjanazyna, cykloksydym, diflufenikan, fenoksaprop-P etylowy, izoproturon, jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy, pendimetlina, pinoksaden, piroksysulam, propoksykarbazon sodowy, prosulfokarb, sulfosulfuron, tifensulfuron metylowy, tralkoksydym.

Wiecha miotły zbożowej (dodano 27-11-2017).

Egzemplarze miotły zbożowej o zabarwieniu zielonkawym są lepiej niszczone przez herbicydy niż osobniki o zabarwieniu antocyjanowym [Adamczewski 2014] (dodano 14-10-2017).

 

LITERATURA:
Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN, Warszawa, 276 ss.
Etykieta-instrukcja środka Conan 600 EC – dostępna na stronie internetowej Min. Roln. i Rozw. Wsi. (dostęp 09.09.2014)
Paradowski A. 2009. Atlas chwastów. Plantpress, Kraków, 230 ss.
Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
Rola H., Domaradzki K., Kaczmarek S., Kapeluszny J. 2013. Znaczenie progów szkodliwości w integrowanych metodach regulacji zachwaszczenia w zbożach. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 53(1): 96–104.

Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A. 1995. Podręczny Atlas Chwastów, Medix Plus, Po­znań, 150 ss.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.