metamitron

(ang. metamitron)
Wprowadzony do sprzedaży po raz pierwszy we Francji w roku 1975.

GRUPA CHEMICZNA: triazynony.

GRUPA HRAC: C1

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany jest przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście.

DZIAŁANIE:. Metamitron jest herbicydem selektywnym, układowym (systemicznym). Hamuje transport elektronów w fotosystemie II, zakłócając przebieg procesu fotosyntezy.

CHWASTY WRAŻLIWE: np. chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: burak cukrowy, burak ćwikłowy.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): dni 6,6-22,0 dni (badania polowe); 2,2-44,5 dni (badania laboratoryjne).

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 1183 mg/kg

WYBRANE PREPARATY*:

 • Agrichem Metamitron 70 WG
 • Agro Metamitron 700 SC
 • Betanal Quattro 380 SE (+ fenmediafam + etofumesat + desmediafm)
 • Burakomitron 70 WG
 • Burakomitron 700 SC
 • Django 700 SC
 • Domino 700 SC
 • Goltix 700 SC
 • Goltix Compact 90 WG
 • Jetbeet 700 SC
 • Jetix 700 SC
 • Metafol 700 SC
 • Mitron 700 SC
 • Oblix MT 500 SC (+ etofumesat)
 • Target 700 SC
 • Torero 500 SC (+ etofumesat)

* Wykorzystywać można wyłącznie środki ochrony roślin aktualnie dopuszczone do stosowania na obszarze Polski. Zabieg należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące m.in. zakresu zwalczanych chwastów znajdują się w etykiecie-instrukcji poszczególnych herbicydów!