lenacyl

lenacil (angielska nazwa zwyczajowa)

 Lenacyl został opisany w roku 1964, pierwsza rejestracja na terenie Polski miała miejsce w roku 1967 [3].

 GRUPA CHEMICZNA: pochodne uracylu

 GRUPA HRAC: C1

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Lenacyl jest herbicydem systemicznym (przemieszcza się w roślinach) pobieranym przez korzenie.

 MECHANIZM DZIAŁANIA: Zaburza proces fotosyntezy, hamuje transport elektronów w fotosystemie II.

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA*:

 • lenacyl 240g/ha:
  Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowy), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
  Chwasty odporne np.: bodziszek drobny, ostrożeń polny i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się. [4]
 • lenacyl (dawki nie określono)
  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowaty, redstówka powojowata (dawniej rdest powojowy), rumian polny, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny. [1, 3]

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: burak cukrowy, burak pastewny, truskawka.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 18-88 dni w badaniach polowych, 11-18 dni w warunkach laboratoryjnych. [2]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): >5000 mg/kg [2]

WYBRANE PREPARATY:

 • Azotop New 80 WP
 • Betanal MaxxPro 209 OD (+ etofumesat + fenmedifam +desmedifam)
 • Lenzar 80 WP
 • Venzar 80 WP
 • Venzar 500 SC

źródła:
1. Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN, Warszawa, 276 ss.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 02.07.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Venzar 80 WP. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 464/2014d z dnia 03.12.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 80/2009 z dnia 17.06.2009 r.