kurzyślad polny

Kurzyślad polny – kwitnienie (dodano 15-01-2017).

Anagallis arvensis L.
Nazwa angielska:
scarlet pimpernel, red pimpernel, red chickweed.
Rodzina: pierwiosnkowate (Primulaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga nieowłosiona (dł. 5-20cm), czteroknaciasta, rozgałęziona, podnosząca się lub płożąca. Liście jajowate lub jajowatopodługowate, siedzące, od spodniej strony z ciemnymi kropkami. Płatki korony zazwyczaj czerwone, w dolnej części zachodzące na siebie brzegami (aktualizacja 08-08-2017). Owocem jest wielonasienna kulista torebka, otwierająca się wieczkiem. Nasiona 3-graniaste.

Dolna strona blaszek liściowych z charakterystycznymi kropkami (dodano 05-02-2018).

Gatunki podobne: Kurzyślad błękitny, wytwarzający zazwyczaj płatki niebieskie, nie zachodzące na siebie brzegami. Gatunek rzadki, bliski zagrożenia, w Polsce występujący na małej liczbie stanowisk (do stu) (dodano 08-08-2017).

Okres kwitnienia: maj-wrzesień/październik.

Cykl życiowy, biologia: Kurzyślad polny jest roślina jednoroczną, zazwyczaj występują formy jare, rzadko ozime. Nie stanowi większego zagrożenia dla roślin uprawnych. Kiełkowanie nasion może odbywać się już przy 2°C, jednak optymalna temperatura zawiera się w przedziale 7-20°C (dodano 09-07-2018).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza praktycznie wszystkie uprawy rolnicze (jare i ozime) oraz ogrody. Występuje na glebach zasobnych, gliniastych oraz piaszczysto-gliniastych.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) / gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie (wrażliwość na substancje aktywne): acetochlor, alachlor, atrazyna, bromoksynil, chlorotoluron, dikamba, flurochloridon, jodosulfuron metylosodowy, lenacyl, linuron, MCPA, nikosulfuron, oksadiargil, oksyfluorofen, prometryna, propachlor, symazyna, terbacyl.

Inne informacje: Nazwa polska wzięła się od charakterystycznego unerwienia liści, przypominającego kurzą łapę.

LITERATURA:
Mowszowicz J. 1986. Krajowe Chwasty Polne i Ogrodowe. PWRiL, Warszawa, 672 ss.
Paradowski A. 2009. Atlas chwastów. Plantpress, Kraków, 230 ss.
Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A. 1995. Podręczny Atlas Chwastów, Medix Plus, Po­znań, 150 ss.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.