komosa wielkolistna

Siewka komosy wielkolistnej, widoczne liścienie i pierwsze liście.Chenopodium hybridum L.
Nazwa angielska: mapleleaf goosefoot
Rodzina: komosowate (Chenopodiaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga 30-100cm wysokości, liście trójkątnie jajowate, niewiele dłuższe niż szersze. Kwiatostan szczytowa wiecha, owoce to soczewkowate orzeszki.

Okres kwitnienia: czerwiec-wrzesień

Cykl życiowy, biologia: Komosa wielkolistna jest rośliną jednoroczną jarą. Przeciętnie wytwarza od 1000 do 1500 nasion.

Występowanie, szkodliwość: Gatunek pospolity w wielu regionach kraju na stanowiskach ruderalnych, jednak nieczęsto spotykany na polach uprawnych. Zachwaszcza okopowe, kukurydzę.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie komosy wielkolistnej (wrażliwość na herbicydy) np.*: dikamba, kwas pelargonowy, mezotrion (dodano 19-07-2017).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.