kąkol polny

Kąkol polny – kwitnienie (dodano 06-02-2018).

Agrostemma githago L.
Nazwa angielska:
common corn-cockle
Rodzina: goździkowate (Caryophyllaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga do 100cm wysokości, pokryta przylegającymi włosami. Liście równowąskolancetowate, omszone, naprzeciwlegle ustawione. Kwiaty na długich szypułkach, płatki purpurowoczerwone, działki kielicha długie i ostre. Owoc – jednokomorowa torebka. Nasion ciemne, nerkowate lub kuliste, brodawkowane, średnicy około 3mm.

 Okres kwitnienia: czerwiec-lipiec

Siewka kąkolu w stadium liścieni (dodano 20-04-2018).

Cykl życiowy, biologia: Gatunek jednoroczny jary lub zimujący. Pojedyncza roślina może wytworzyć do 2,5-3 tysięcy nasion. Przyjmuje się, że w zależności od panujących warunków nasiona kąkolu mogą przetrwać w glebie od 1 do 5 lat. W badaniach przeprowadzonych w USA nasiona kąkolu przechowywane przez 5 lat „na sucho” (bez gleby) utrzymały żywotność na poziomie 62%, natomiast przetrzymywane w glebie piaszczystej lub gliniastej utraciły całkowicie żywotność już po 1 roku (aktualizacja 12-10-2017).

Występowanie, szkodliwość: Kąkol polny dawniej miał bardzo duże znaczenie jako chwast zbóż ozimych oraz w mniejszym stopniu jarych. Obecnie jest rzadko spotykany, w Polsce należy do gatunków narażonych na wymarcie. Straty plonu ziarna pszenicy ozimej (USA, Oregon) spowodowane konkurencją kąkolu trwającą cały okres wegetacji w nasileniu 170, 220, 340 roślin na 1m2 wynosiły 44, 60 i 76%.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7)

Kąkol polny – zwalczanie (wrażliwość na substancje aktywne)*: Skuteczność 95-100%:
chlorosulfuron, 2,4-D + dikamba, bromoksynil + dikamba + MCPA, bromoksynil + linuron.
*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.