izoproturon

izoproturon(ang. isoproturon)

Herbicyd po raz pierwszy opisany w roku 1972.

GRUPA CHEMICZNA: pochodne mocznika

GRUPA HRAC: C2

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany przez korzenie oraz liście.

DZIAŁANIE: Herbicyd o działaniu systemicznym, przemieszcza się w ksylemie i akumuluje w liściach. Blokuje transport elektronów w fotosystemie II. Pierwsze objawy działania izoproturonu to żółknięcia i bielenia liści, będące skutkiem zablokowania procesu fotosyntezy.
Temperaturą optymalną do działania izoproturonu jest 6-8ºC, maksimum to 20ºC, minimum >0ºC [1] (dodano 08.11.2016).

CHWASTY WRAŻLIWE: np. dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, miotła zbożowa, maki, maruna bezwonna, niezapominajka polna, owies głuchy, rumian polny, rumianek pospolity, tobołki polne, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wyczyniec polny.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 12-33 dni (badania polowe). Tempo degradacji na glebach piaszczystych zwiększa się 3-krotnie, a na organicznych 10-krotnie przy podniesieniu temperatury z 10ºC do 30ºC (dodano 08.11.2016).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 2000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY:

 • Bifenix N 499 SC (+ bifenoks)
 • Cougar 600 SC (+ diflufenikan)
 • Herbaflex 585 SC (+ beflubutamid)
 • IPU 50 SC
 • IPU Gold 500 SC
 • IPUherb 500 SC
 • Isoguard 500 SC
 • Izofarm 500 SC
 • Izoherb 500 SC
 • Izoproturon 500 SC
 • Legato Plus 600 SC (+ diflufenikan)
 • Maraton 375 SC (+ pendimetalina)
 • Pelikan Plus 550 SC (+ diflufenikan)
 • Protekt Plus 600 SC (+ diflufenikan)
 • Protugan 500 SC

źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.