halauksyfen metylu (Arylex)


halauxifen-methyl (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd po raz pierwszy zarejestrowany w roku 2014 (m.in. w Kanadzie), w Polsce dostępny od sezonu 2018 (Pixxaro).

Grupa chemiczna: związki arylopikolinowe

Grupa HRAC: O

Drogi wnikania do roślin: Halauksyfen metylu (Arylex™) pobierany jest przez liście oraz, w mniejszym stopniu przez korzenie roślin.

Działanie: Substancja działająca systemicznie, zaburza równowagę hormonalną roślin naśladując działanie auksyn. Przyłącza się do receptorów auksyn znajdujących się w jądrach komórkowych. W kilka godzin do kilku dni po zabiegu widoczne są pierwsze objawy działania takie jak: zahamowanie wzrostu roślin, deformacje łodyg i ogonków liści oraz chlorozy. Chwasty zamierają najczęściej po kilku tygodniach.

Skuteczność chwastobójcza *:
• halauksyfen metylu (Arylex™) w dawce 6g/ha [1]:
Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): przytulia czepna, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, bodziszki, niezapominajka polna, mak polny, tasznik pospolity, chaber bławatek, komosa biała, poziewnik szorstki, gwiazdnica pospolita.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: pszenica ozima i jara, pszenica twarda ozima i jara, pszenica orkiszowa ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, żyto jare, pszenżyto ozime i jare, rzepak ozimy (dodano 06-12-2018).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 43 dni w badaniach polowych, 1,3 dnia w warunkach laboratoryjnych [2]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000mg/kg [2]

Wybrane preparaty (aktualizacja 11-06-2019):

  • Belkar (+ pikloram)
  • GF-2573
  • Korvetto (+ chlopyralid)
  • Mattera (+ florasulam)
  • Mozzar (+ pikloram)
  • Pixxaro (+ fluroksypyr-meptyl)
  • Quelex (+ florasulam)
  • Renitar (+ florasulam)
  • Rexade (piroksysulam + florasulam)
  • Zypar (+ florasulam)

źródła:
1. Dzikowski M., Becker J., Larelle D., Kamerichs B., Gast R. 2016. ArylexTM active – new herbicide active and base for new cereals herbicides: ZyparTM and Pixxaro™ EC to control wide range of broadleaf weeds in cereals in Europe. Julius-Kuhn-Archiv 452: 297-304.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 13-07-2018].