glifosat

(ang. glyphosate)
Właściwości chwastobójcze glifosatu opisane zostały w roku 1971. Aktualnie jest to jeden z najpowszechniej stosowanych środków chwastobójczych. Jest herbicydem nieselektywnym, zdolnym skutecznie eliminować nieomal wszystkie gatunki chwastów.

GRUPA CHEMICZNA: aminofosfoniany

GRUPA HRAC: G

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany jest przez liście, niezdrewniałą korę, zielone pędy. Po wejściu w kontakt z glebą ulega szybkiej i silnej adsorpcji (wiązaniu), co sprawia, że cechuje go brak lub bardzo ograniczone działanie odglebowe.

 DZIAŁANIE: Nieselektywny herbicyd działający systemicznie. W roślinach hamuje działanie enzymu EPSP (5-enolopirogronianoszikimo-3-fosforanu) – biorącego udział w syntezie aminokwasów tyrozyny, fenyloalaniny oraz tryptofanu. Pierwsze objawy działania – żółknięcia, więdnięcie, widoczne są po około 7-10 dniach, zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Temperatura minimalna dla działania glifosatu to 0ºC, optymalna >15ºC, maksymalna 28ºC [1].

Według części badań wykorzystywanie glifosatu może spowodować zwiększenie podatności roślin na choroby grzybowe oraz obniżać przyswajalność składników pokarmowych w uprawach GMO. Niektóre źródła podają, że glifosat stosowany 18 miesięcy przed siewem zbóż był najważniejszym agronomicznym czynnikiem rozwoju chorób roślin (głównie fuzariozy kłosów). Brak jednoznacznych wyników wskazuję na potrzebę dalszych badań (dodano 10-05-2017).

 Stosowanie glifosatu może spowodować inhibicję (rzadziej stymulację) niektórych enzymów glebowych odpowiedzialnych za przemiany fosforu (fosfatazy glebowe) [2] (dodano 04-11-2017).

 CHWASTY WRAŻLIWE: Glifosat w dawkach zalecanych eliminuje bardzo wiele gatunków jednorocznych i wieloletnich, zarówno jedno jak i dwuliściennych. Pospolitym chwastem o niskiej wrażliwości na herbicyd jest skrzyp polny.

W roku 2010 prof. K. Adamczewski (IOR-PIB) wraz ze współpracownikami zlokalizował na torach kolejowych na przedmieściach Poznania biotypy przymiotna kanadyjskiego uodpornione na działanie glifosatu. Substancja ta była regularnie stosowana na torowisku od roku 1998 (dodano 07.10.2016).
czytaj więcej…

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Zwalczanie chwastów przy użyciu glifosatu w uprawach konwencjonalnych musi odbywać się w sposób uniemożliwiający jego wnikanie do gatunków uprawnych (brak kontaktu z zielonymi i niezdrewniałymi organami roślin). Umożliwia to odpowiedni termin lub sposób aplikacji (zabiegi przedwschodowe, pasowe). Wykorzystywany jest również do desykacji. Dzięki inżynierii genetycznej powstały odmiany roślin uprawnych odporne na działanie glifosatu.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 5-21 dni w badaniach polowych (badania Niemieckie, Szwajcarskie), w badaniach laboratoryjnych 4-180 dni.

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 2000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY:

 • Acomac
 • Agrofarm Glyfosat 360 SL
 • Agrosar 360 SL
 • Atut 360 SL
 • Atut Bis 360 SL
 • Avans Premium 360 SL
 • Barclay Barbarian Super 360 SL
 • Barclay Barbarian Xtra 450 SL
 • Barclay Gallup Super 360 SL
 • Barclay Gallup Xtra 450 SL
 • Boom Efekt 360 SL
 • Bros zwalcza chwasty i korzenie glifosat 360 SL
 • Charger
 • Clayton Rhizeup SL
 • Cleaner 360 SL
 • Dominator 360 SL
 • Dominator Green 360 SL
 • Dominator HL 480 SL
 • Envision 450 SL
 • Etna 360 SL
 • Figaro 360 SL
 • Filar 360 SL
 • Gallup 360 SL
 • Glifocyd 360 SL
 • Glifoherb 360 SL
 • Glifostar 360 SL
 • Glifto 360 SL
 • Glifto Duo 360 SL
 • Glyfos 360 SL
 • Glyphoflash Xtra 450 SL
 • Huragan Extra 360 SL
 • Katamaran 360 SL
 • Kileo 400 SL (+ 2,4-D)
 • Kiler 360 SL
 • Klinik 360 SL
 • Klinik Duo 360 SL
 • Kosmik 360 SL
 • Koyote 360 SL
 • Landmaster 360 SL
 • Madrigal 360 SL
 • Marker 360 SL
 • Nufosate 360 SL
 • Orkan 350 SL (+ MCPA)
 • Pilar – Glifosat 360 SL
 • Pilaround 360 SL
 • Piorun 360 SL
 • Rambo 360 SL
 • REALCHEMIE GLIFOSAT 360 SL
 • Rofosat 360 SL
 • Rofosat Agro 360 SL
 • Rosate 360 SL
 • Roundup 360 Plus
 • Roundup 360 SL
 • Roundup H Hobby Szybko Działajacy AL
 • Roundup Max 2
 • Roundup Strong 540 SL
 • Roundup Trans Energy 450 SL
 • Roundup TransEnergy 450 SL
 • Roundup Ultra 170 SL
 • Roundup Ultra 360 SL
 • Roundup Żel
 • Stefes Cleaner 360 SL
 • Taifun 360 SL
 • Torinka SL
 • Touchdown Premium 360 SL
 • Trustee Hi-Aktiv SL
 • Trustee Xtra 450 SL
 • Vival 360 SL
 • Wichura 360 SL

 

źródła:
1. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
2. Płatkowski M., Telesiński A. 2017. Wpływ preparatów Roundup 360 SL i Roundup 360 Plus na aktywność wybranych fosfataz w glinie piaszczysto-ilastej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 17, 2 (58): 149–156.