glifosat


(ang. glyphosate)

Właściwości chwastobójcze glifosatu zostały opisane w roku 1971. Aktualnie jest to jeden z najpowszechniej stosowanych środków chwastobójczych.

Grupa chemiczna: aminofosfoniany

Grupa HRAC: G

Drogi wnikania do roślin: Pobierany jest przez liście, niezdrewniałą korę, zielone pędy. Po wejściu w kontakt z glebą ulega szybkiej i silnej adsorpcji (wiązaniu), co sprawia, że cechuje go brak lub bardzo ograniczone działanie odglebowe.

Działanie: Nieselektywny herbicyd działający systemicznie (przemieszczający się w roślinach). W roślinach hamuje działanie enzymu EPSP (5-enolopirogronianoszikimo-3-fosforanu) – biorącego udział w syntezie aminokwasów tyrozyny, fenyloalaniny oraz tryptofanu. Pierwsze objawy działania – żółknięcia i więdnięcie, widoczne są na ogół po 7-10 dniach, całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach (w optymalnych warunkach proces ten przebiega szybciej). Temperatura minimalna dla działania glifosatu to 0ºC, optymalna >15ºC, maksymalna 28ºC [1].

Według części badań wykorzystywanie glifosatu może zwiększyć podatność roślin na choroby grzybowe oraz obniżać przyswajalność składników pokarmowych w uprawach GMO. Niektóre źródła podają, że glifosat stosowany 18 miesięcy przed siewem zbóż był najważniejszym agronomicznym czynnikiem rozwoju chorób roślin (głównie fuzariozy kłosów). Brak jednoznacznych wyników wskazuję na potrzebę dalszych badań (dodano 10-05-2017).  Stosowanie glifosatu może spowodować inhibicję (rzadziej stymulację) niektórych enzymów glebowych odpowiedzialnych za przemiany fosforu (fosfatazy glebowe) [2] (dodano 04-11-2017).

Skuteczność chwastobójcza (aktualizacja 16-11-2018): Glifosat stosowany w zalecanych dawkach eliminuje nieomal wszystkie chwasty jednoroczne i wieloletnie. Pospolitym gatunkiem o niskiej wrażliwości na jego działanie jest skrzyp polny.

W roku 2010 na torach kolejowych na przedmieściach Poznania pracownicy IOR-PIB zlokalizowali egzemplarze konyzy kanadyjskiej (przymiotna kanadyjskiego) uodpornione na działanie glifosatu. Substancja ta była regularnie stosowana na torowisku przez kilkanaście lat. Po aplikacji herbicydu dostrzeżono, że u egzemplarzy odpornych zamierały liście, a stożek wzrostu pozostawał nieuszkodzony, co z czasem pozwoliło na odrastanie roślin.  Można podejrzewać, że w tym przypadku mechanizm odporności związany jest z zaburzonym transportem substancji czynnej, która zamiast do tkanek merystematycznych przemieszcza się do końca liści. W doświadczeniu szklarniowym zniszczenie siewek biotypu odpornego na poziomie 50% uzyskano stosując glifosat w dawce 192 g/ha, identyczną skuteczność w przypadku roślin wrażliwych zaobserwowano po aplikacji dawki 52 g/ha (nasiona biotypów odpornych zebrano na torowisku, a wrażliwych z miejsc nieużytkowanych rolniczo, gdzie glifosat nie był wykorzystywany) [3].

Proces uodparniania się roślin na substancje chwastobójcze jest najczęściej spowodowany błędami człowieka, m.in. systematycznym stosowaniem herbicydów o tych samych mechanizmach działania oraz marginalizowaniem niechemicznych metod regulacji zachwaszczenia.

Siewka żółtlicy (Galinsoga sp.) 4 dni po oprysku glifosatem.

Siewka żółtlicy 10 dni po oprysku glifosatem

Ta sama siewka 10 dni po zabiegu.

Przykładowe możliwości zastosowania: Zwalczanie chwastów przy użyciu glifosatu w uprawach konwencjonalnych musi odbywać się w sposób uniemożliwiający jego wnikanie do gatunków uprawnych (brak kontaktu z zielonymi i niezdrewniałymi organami roślin). Umożliwia to odpowiedni termin lub sposób aplikacji (zabiegi przedwschodowe, pasowe). Dzięki inżynierii genetycznej powstały odmiany roślin uprawnych odporne na działanie glifosatu. Substancja wykorzystywana jest również do desykacji.

Glifosat może być wykorzystywany w wielu gatunkach zbóż oraz w rzepaku do niszczenia chwastów przed żniwami. Tego rodzaju zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór (dodano 17-06-2019).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 5-21 dni w badaniach polowych (badania Niemieckie, Szwajcarskie), w badaniach laboratoryjnych 4-180 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 2000 mg/kg

Wybrane preparaty:

 • Acomac
 • Agrofarm Glyfosat 360 SL
 • Agrosar 360 SL
 • Atut 360 SL
 • Atut Bis 360 SL
 • Avans Premium 360 SL
 • Barclay Barbarian Super 360 SL
 • Barclay Barbarian Xtra 450 SL
 • Barclay Gallup Super 360 SL
 • Barclay Gallup Xtra 450 SL
 • Boom Efekt 360 SL
 • Bros zwalcza chwasty i korzenie glifosat 360 SL
 • Charger
 • Clayton Rhizeup SL
 • Cleaner 360 SL
 • Dominator 360 SL
 • Dominator Green 360 SL
 • Dominator HL 480 SL
 • Envision 450 SL
 • Etna 360 SL
 • Figaro 360 SL
 • Filar 360 SL
 • Gallup 360 SL
 • Glifocyd 360 SL
 • Glifoherb 360 SL
 • Glifostar 360 SL
 • Glifto 360 SL
 • Glifto Duo 360 SL
 • Glyfos 360 SL
 • Glyphoflash Xtra 450 SL
 • Huragan Extra 360 SL
 • Katamaran 360 SL
 • Kileo 400 SL (+ 2,4-D)
 • Kiler 360 SL
 • Klinik 360 SL
 • Klinik Duo 360 SL
 • Kosmik 360 SL
 • Koyote 360 SL
 • Landmaster 360 SL
 • Madrigal 360 SL
 • Marker 360 SL
 • Nufosate 360 SL
 • Orkan 350 SL (+ MCPA)
 • Pilar – Glifosat 360 SL
 • Pilaround 360 SL
 • Piorun 360 SL
 • Rambo 360 SL
 • REALCHEMIE GLIFOSAT 360 SL
 • Rofosat 360 SL
 • Rofosat Agro 360 SL
 • Rosate 360 SL
 • Roundup 360 Plus
 • Roundup 360 SL
 • Roundup H Hobby Szybko Działajacy AL
 • Roundup Max 2
 • Roundup Strong 540 SL
 • Roundup Trans Energy 450 SL
 • Roundup TransEnergy 450 SL
 • Roundup Ultra 170 SL
 • Roundup Ultra 360 SL
 • Roundup Żel
 • Stefes Cleaner 360 SL
 • Taifun 360 SL
 • Torinka SL
 • Touchdown Premium 360 SL
 • Trustee Hi-Aktiv SL
 • Trustee Xtra 450 SL
 • Vival 360 SL
 • Wichura 360 SL

źródła:
1. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
2. Płatkowski M., Telesiński A. 2017. Wpływ preparatów Roundup 360 SL i Roundup 360 Plus na aktywność wybranych fosfataz w glinie piaszczysto-ilastej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 17, 2 (58): 149–156.
3. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2011. Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis L.) odporne na glifosat. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1675–1682.