fenoksaprop-P-etylu

fenoxaprop-P-ethyl (ang.)

Enancjomer fenoksapropu o działaniu chwastobójczym został opisany po raz pierwszy w roku 1989.

GRUPA CHEMICZNA: arylofenoksykwasy

GRUPA HRAC: A

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany głównie przez liście roślin.

DZIAŁANIE: Selektywny herbicyd działający kontaktowo oraz systemicznie. Blokuje syntezę kwasów tłuszczowych w roślinach. Przeznaczony przede wszystkim do zwalczania chwastów jednorocznych jednoliściennych.

CHWASTY WRAŻLIWE: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach laboratoryjnych 0,3-0,6 dnia, w badaniach polowych 0,28-0,34 dnia, inne źródła podają 10,5 dnia.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 3150-4000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY zawierające fenoksaprop-P etylu:

  • Fantom 069 EW
  • Foxtrot 069 EW
  • Jaguar 069 EW
  • Puma Uniwersal 069 EW