farbownik polny (krzywoszyj polny)

Siewka farbownika polnego w stadium liścieni (prawa strona) oraz bnieca (dodano 20-09-2019).

Anchusa arvensis L. (syn. Lycopsis arvensis)
Nazwa angielska
: small bugloss
Rodzina: ogórecznikowate (Boraginaceae), dawniej szorstkolistne

Wygląd, cechy szczególne: Farbownik polny osiąga zazwyczaj 15-50 cm wysokości. Łodyga jest często rozgałęziona, sztywno owłosiona. Liście lancetowate, brzegiem faliste. Kwiaty wyrastają na krótkich szypułkach, korona jest barwy niebieskiej ze zgiętą białą rurką – „krzywą szyją” (farbownik lekarski posiada proste rurki w koronie). Owoc rozłupka z 4 nasionami. Rozłupki wytwarzają twardą zgrubiałą okrywę.

Okres kwitnienia: maj-wrzesień/październik

Cykl życiowy, biologia: Gatunek jednoroczny (formy jare i zimujące). Przeciętnie produkuje 900 nasion. Wehsarg (1961) podaje, że żywotność nasion jest bardzo ograniczona, na glebach suchych oszacował ją na 2-3 lata.

Występowanie, szkodliwość: Występuje z zbożach, okopowych, kukurydzy. Żywiciel pośredni rdzy brunatnej żyta.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło – umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche – świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie farbownika polnego (wrażliwość na herbicydy) np*: bentazon, chlomazon, metobromuron, metrybuzyna, nikosulfuron, pendimetalina, petoksamid, tembotrion.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
Kwitnący egzemplarz farbownika polnego (Anchusa arvensis=Lycopsis arvensis)


Farbownik polny siewka (krzywoszyj polny) - Anchusa arvensis (Lycopsis arvensis)