farbownik polny (krzywoszyj polny)

Kwitnący egzemplarz farbownika polnego (Anchusa arvensis=Lycopsis arvensis)Anchusa arvensis L. (syn. Lycopsis arvensis)
Nazwa angielska:
small bugloss
Rodzina: ogórecznikowate (Boraginaceae), dawniej szorstkolistne

Wygląd, cechy szczególne: Farbownik polny osiąga zazwyczaj 15-50cm wysokości. Łodyga jest często rozgałęziona, sztywno owłosiona, liście są lancetowate, brzegiem faliste. Kwiaty wyrastają na krótkich szypułkach, korona jest barwy niebieskiej ze zgiętą białą rurką – „krzywą szyją” (farbownik lekarski wytwarza proste rurki w koronie). Owoc rozłupka z 4 nasionami. Rozłupki wytwarzają twardą zgrubiałą okrywę.  Okres kwitnienia: maj-wrzesień/październik

Cykl życiowy, biologia: Gatunek jednoroczny (formy jare i zimujące). Przeciętnie produkuje 900 nasion. Wehsarg (1961) podaje, że żywotność nasion jest bardzo ograniczona, na glebach suchych szacuje ją na 2-3 lata.

Występowanie, szkodliwość: Występuje z zbożach, okopowych, kukurydzy. Żywiciel pośredni rdzy brunatnej żyta.

Typowe warunki siedliskowe:
wskaźnik świetlny: pełne światło – umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche – świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie (wrażliwość na herbicydy)*: bentazon, chlomazon, metobromuron, metrybuzyna, nikosulfuron, pendimetalina, petoksamid, tembotrion.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.
Farbownik polny siewka (krzywoszyj polny) - Anchusa arvensis (Lycopsis arvensis)