dymnica pospolita

Siewka dymnicy pospolitej (dodano 01-12-2018). Krzysztof Ziarnek, Kenraiz [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Fumaria officinalis L.
Nazwa angielska: drug fumitory, common fumitory, earth smoke
Rodzina: w zależności od ujęcia systematycznego makowate (Papaveraceae) lub dymnicowate (Fumariaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga kanciasta, wzniesiona lub podnosząca się, osiągająca 10-50cm wysokości. Liście o sinawym kolorze, podwójnie lub potrójnie pierzastosieczne. Kwiatostan grono (2-7 cm dł.). Kwiaty grzbieciste, różowoczerwone. Owoc kulista niełupka.

Okres kwitnienia: maj-wrzesień/październik

Cykl życiowy, biologia: Roślina jednoroczna, formy jare i zimujące. Przeciętnie produkuje 400 nasion, które są zdolne zachować żywotność przez ponad 11 lat. Kiełkuje najlepiej przy temperaturze 7ºC. Odsetek nasion kiełkujących na świetle oraz w ciemności jest zbliżony [2] (dodano 01-12-2018).

Występowanie, szkodliwość: Pospolity chwast roślin okopowych, kukurydzy, zbóż i rzepaku.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło – umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie dymnicy pospolitej (wrażliwość na herbicydy) np.*: bentazon, chlopyralid, dikamba, etofumesat, flurochloridon, izoproturon, lenacyl, MCPA, mekoprop-P, metamitron, metrybuzyna, oksyfluorofen, rimsulfuron, sulfosulfuron, terbutyloazyna.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje: Nazwa rodzajowa (Fumaria) pochodzi od łacińskiego słowa „fumus” oznaczającego dym (stąd polska dymnica). Nawiązuje ona do zapachu roztartych liści przypominającego zapach dymu lub właściwości soku roślinnego, który (podobnie jak dym) powoduje łzawienie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2. Riemens M.M., Scheepens P.C., van der Weide R.Y. 2004. Dormancy, germination and emergence of weed seeds, with emphasis on the influence of light. Results of a literature survey. Plant Research International Wageningen B.V. Note 302.

Kwiatostan dymnicy pospolitej (dodano 01-12-2018). Foto. Olivier Pichard [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons