desmedifam

(ang.) desmedipham

 Herbicyd opisany po raz pierwszy w roku 1969, w Polsce zarejestrowany w 1997.

 Grupa chemiczna: fenylokarbaminiany

 Grupa HRAC: C1

 Drogi wnikania do roślin: liście

 Działanie: Desmedifam jest herbicydem selektywnym, działającym systemicznie. Zakłóca proces fotosyntezy, blokując transport elektronów w fotosystemie II.
Temperatura minimalna dla działania desmedifamu to 2-7˚C, optymalna 12-23˚C, maksymalna 25˚C [1] (dodano 14-09-2017).

 Chwasty wrażliwe: np. gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, komosa jesienna, lnica pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 Przykładowe możliwości zastosowania: burak cukrowy, burak pastewny.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 4,8-9 dni w badaniach polowych, 3,2-175 dni w warunkach laboratoryjnych.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg

Wybrane preparaty:

 • Agent 180 EC (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Akord 180 OF (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Beetup Compact 160 SC (+ fenmedifam)
 • Beetup Trio 180 SC (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Belvedere 320 SE (+ fenmedifam)
 • Belvedere Forte 400 SE (+ etofumesat + fenmedifam)
 • Beta – Team 250 SE (+ etofumesat + fenmedifam)
 • Betanal Elite 274 EC (+ etofumesat + fenmedifam)
 • Betanal MaxxPro 209 OD (+ etofumesat + fenmedifam + lenacyl)
 • Betanal Quattro 380 SE (+ metamitron + etofumesat + fenmedifam)
 • Desmedifam 160 SE
 • Destor 160 SE
 • Kemifam Super Koncentrat 320 EC (+ fenmedifam)
 • Safen Compact 160 SC (+ fenmedifam)
 • Saherb 180 SC (+ fenmedifam + etofumesat)
 • Sarbeet Duo 160 EC (+ fenmedifam)
 • Triple 250 SE (+ etofumesat + fenmedifam)

źródła:
1. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.