chlorydazon

chloridazon (pyrazon) (ang.)

 Herbicyd opisany w roku 1962, wprowadzony na rynek w 1964. W Polsce zarejestrowany w 1966. Początkowo w Polsce herbicyd ten nosił nazwę zwyczajową pirazon (ang. pyrazon). W niektórych państwach jest to oficjalna nazwa obowiązująca do dziś (np. w USA).

Grupa chemiczna: pirydazony

Grupa HRAC: C1

Drogi wnikania do roślin: Chlorydazon jest pobierany przez korzenie roślin.

Działanie: Herbicyd działający układowo (przemieszcza się w roślinie), prowadzi do zniszczenia chlorofilu oraz karotenoidów przez zablokowanie przepływu elektronów w fotosystemie II.

Chwasty wrażliwe *: np. dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, psianka czarna, rdest plamisty i powojowy, rzodkiew świrzepa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: burak cukrowy, burak pastewny.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 3-97 dni, w warunkach laboratoryjnych 8,6-173,9.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): samiec 3830 mg/kg, samica 2140 mg/kg

Wybrane preparaty:

  • Forte 430 SC
  • Kosynier 420 SC (+ chinomerak)
  • Pyramin 65 WG
  • Pyramin Turbo 520 SC