chlorydazon

chloridazon (pyrazon) (ang.)

 Herbicyd opisany w roku 1962, wprowadzony na rynek w 1964. W Polsce zarejestrowany po raz pierwszy w roku 1966. Początkowo w Polsce herbicyd ten nosił nazwę zwyczajową pirazon (ang. pyrazon). W niektórych państwach jest to oficjalna nazwa aktualnie obowiązująca do dziś (np. w USA).

GRUPA CHEMICZNA: pirydazony

GRUPA HRAC: C1

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Chlorydazon jest pobierany przez korzenie roślin.

DZIAŁANIE: Herbicyd działający układowo (przemieszcza się w roślinie), prowadzi do zniszczenia chlorofilu oraz karotenoidów przez zablokowanie przepływu elektronów w fotosystemie II.

CHWASTY WRAŻLIWE: np. dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, psianka czarna, rdest plamisty i powojowy, rzodkiew świrzepa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. (pyrami turbo).

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: burak cukrowy, burak pastewny.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): EU dossier: w badaniach polowych 3-97 dni, w warunkach laboratoryjnych 8,6-173,9. Inne badania 21 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): samce 3830 mg/kg, samice 2140 mg/kg

WYBRANE PREPARATY:

  • Forte 430 SC
  • Kosynier 420 SC (+ chinomerak)
  • Pyramin 65 WG
  • Pyramin Turbo 520 SC