chlorotoluron

Chlorotoluron – angielska nazwa zwyczajowa.

 Herbicyd opisany w literaturze po raz pierwszy w roku 1969.

 GRUPA CHEMICZNA: pochodne mocznika

 GRUPA HRAC: C2

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Chlorotoluron pobierany jest przez korzenie i liście.

 DZIAŁANIE: Herbicyd o ograniczonych możliwościach przemieszczania się w roślinie. Blokuje proces fotosyntezy w skutek hamowaniu transportu elektronów w fotosystemie II.
Po aplikacji chlorotoluronu pojawiają się chlorozy liści, następnie gatunki wrażliwe stopniowo zamierają (dodano 25-11-2017).
Minimalna temperatura powietrza dla działania chlorotoluronu to 0ºC, maksymalna 20ºC, optimum zawiera się w przedziale 0-15ºC [1] (dodano 19-08-2016).

 CHWASTY WRAŻLIWE*: np. chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wyczynie polny, wiechlina roczna.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 26-42 dni, w warunkach laboratoryjnych 52-66 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY (aktualizacja 02-07-2018) :

 • Desperado 500 SC
 • DicuRex Flo 500 SC
 • Dyplomata 600 SC (+ diflufenikan)
 • Legato Pro 425 SC (+ diflufenikan)
 • Lentipur Flo 500 SC
 • Opal 500 SC
 • Sheriff 600 SC (+ diflufenikan)
 • Snajper 600 SC (+ diflufenikan)
 • Tolurex 500 SC
 • Toluron 700 SC
 • Trinity 590 SC (+ pendimetalina + diflufenikan)
 • Złotosar 500 SC

źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.