chlorosulfuron

(ang.) chlorsulfuron

 Herbicyd opisany w roku 1980, wprowadzony do sprzedaży w USA w 1982.

 GRUPA CHEMICZNA: pochodne sulfonylomocznika

 GRUPA HRAC: B

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany jest przez liście oraz korzenie, przemieszcza się w roślinie (działanie systemiczne).

 DZIAŁANIE: Chlorosulfuron blokuje działanie syntazy acetolaktanowej (acetomleczanowej), enzymu biorącego udział w powstawaniu aminokwasów waliny i izoleucyny. Prowadzi to do zahamowania podziałów komórkowych i wzrostu, a następnie do stopniowego zamierania roślin wrażliwych.
Podczas zabiegów nalistnych temperatura optymalna dla działania chlorosulfuronu wynosi 10ºC, maksymalna 15ºC, a minimalna to 8ºC [1] (dodano 24.12.2016).

 CHWASTY WRAŻLIWE*: np. bodziszek drobny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskry, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maki, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, poziewniki, przytulia czepna, rdesty, rzodkiew świrzepa, rzepak samosiewy, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szczawie, tasznik pospolity.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: jęczmień jary i ozimy, owies, pszenica jara i ozima, żyto, pszenżyto jare i ozime.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 11,2-70,1 dni, w warunkach laboratoryjnych 10,4-187,4 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 5545 mg/kg

WYBRANE PREPARATY:

  • Chisel 75 WG (+ tifensulfuron metylu)
  • Chisel Nowy 51,6 WG (+ tifensulfuron metylu)
  • Glean 75 WG
  • Nuher 75 WG

źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.