chlopyralid


(ang. clopyralid)

Substancja aktywna opisana po raz pierwszy w roku 1975. Wprowadzona na rynek w 1977 we Francji przez firmę Dow Chemical Co. (obecnie Dow AgroSciences).

Grupa chemiczna: pochodne kwasów pirydynokarboksylowych

Grupa HRAC: O

Drogi wnikania do roślin: Chlopyralid pobierany jest przez liście, a także przez korzenie roślin. Ze względu na specyfikę działania stosowany jest nalistnie, na aktywnie rosnące młode chwasty (dodano 02-10-2017).

Działanie chlopyralidu na ostrożeń (zdjęcie wykonano kilka dni po oprysku) (dodano 30-03-2019).

Działanie: Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, naturalnych regulatorów wzrostu roślin (hormony roślinne). Wpływa na proces oddychania i wydłużania się komórek roślinnych. U gatunków wrażliwych powoduje deformacje, a następnie chlorozy i nekrozy. Niszczy wiele dwuliściennych gatunków chwastów (w tym wieloletnie). Doświadczalnie ustalono, że w przeciągu 24h od oprysku ponad 50% chlopyralidu pobranego przez liście ostrożenia polnego przemieściło się do innych części rośliny (dodano 02-10-2017).

Chlopyralid stosowany na plantacjach cebuli może spowodować przejściowe uszkodzenia roślin uprawnych, tj. lekkie chlorozy lub skręcenia i wykładanie liści. Objawy te mijają po około 2 tygodniach i nie mają wpływu na plon [1].

Chwasty wrażliwe*: np. ambrozja bylicolistna, blekot pospolity, bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, starzec zwyczajny, złocień polny, żółtlica drobnokwiatowa.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: rzepak ozimy i jary, gorczyca biała, trawniki, pola golfowe, boiska sportowe, brukiew, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, malina, porzeczka, truskawka, cebula nasienna, cebula z siewu, kapusta nasienna, rzepa, rośliny ozdobne.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 2-24 dni (badania polowe)

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 4300 – 5000 mg/kg

Wybrane preparaty:

 • Astor 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Bofix 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Borowik 334 SL (+ pikloram)
 • Cliophar 300 SL
 • Galera 334 SL (+ pikloram)
 • Kratos (+ pikloram)
 • Lontrel 300
 • Lontrel 72 SG
 • Mniszek Ultra 070 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Mniszek Ultra Hobby Al. (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Navigator 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Pontos (+ pikloram)
 • Songhai 300 SL

źródła:
1. Cliophar 300 SL. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 190/2016d z dnia 08.04.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 95/2012 z dnia 13.07.2012 r.