chlopyralid

(ang. clopyralid)

Substancja aktywna opisana po raz pierwszy w roku 1975. Wprowadzona na rynek w 1977 we Francji przez firmę Dow Chemical Co. (obecnie Dow AgroSciences).

GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasów pirydynokarboksylowych

GRUPA HRAC: O

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Chlopyralid pobierany jest przez liście, również przez korzenie. Ze względu na specyfikę działania, stosowany jest nalistnie, na aktywnie rosnące młode chwasty (dodano 02-10-2017).

DZIAŁANIE: Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). W jednym z badań ustalono, że w przeciągu 24h od oprysku ponad 50% chlopyralidu pobranego przez liście ostrożenia polnego przemieściło się do innych części rośliny (dodano 02-10-2017). Chlopyralid zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu wytwarzanymi w roślinach (hormony roślinne). Wpływa na proces oddychania i wydłużania się komórek roślinnych, u gatunków wrażliwych powoduje deformacje a następnie chlorozy i nekrozy. Niszczy wiele dwuliściennych gatunków chwastów (w tym wieloletnie).etnie).

CHWASTY WRAŻLIWE: np. ambrozja bylicolistna, blekot pospolity, bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, starzec zwyczajny, złocień polny, żółtlica drobnokwiatowa.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: rzepak ozimy i jary, gorczyca biała, trawniki, pola golfowe, boiska sportowe, brukiew, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, malina, porzeczka, truskawka, cebula nasienna, cebula z siewu, kapusta nasienna, rzepa, rośliny ozdobne.

POŁOWICZNY ROZKŁAD W GLEBIE (DT50): 2-24 dni (badania polowe)

OSTRA DOUSTNA TOKSYCZNOŚĆ DLA SZCZURA (LD50): 4300 – 5000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY:

 • Astor 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Bofix 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Borowik 334 SL (+ pikloram)
 • Cliophar 300 SL
 • Galera 334 SL (+ pikloram)
 • Kratos (+ pikloram)
 • Lontrel 300
 • Lontrel 72 SG
 • Mniszek Ultra 070 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Mniszek Ultra Hobby Al. (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Navigator 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Pontos (+ pikloram)
 • Songhai 300 SL