chlomazon

chlomazon wzór strukturalny
clomazone (angielska nazwa zwyczajowa)

 Substancja czynna po raz pierwszy wprowadzona na rynek 1986 [4]. W Polsce pierwszy produkt zawierający chlomazon zarejestrowano w roku 1992 [3].

 GRUPA CHEMICZNA: izoksazolidiony

 GRUPA HRAC: F3

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany przez przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez pędy kiełkujących chwastów. W bardzo nieznacznym stopniu pobierany przez liście (wg części źródeł nie pobierany drogą dolistną) (aktualizacja 22-04-2017).

 DZIAŁANIE: Chlomazon blokuje powstawanie karotenoidów. Gatunki wrażliwe kiełkują lecz pozbawione barwników bieleją i szybko zamierają (aktualizacja 22-04-2017).

Intensywne opady deszczu podczas kiełkowania i wschodów roślin uprawnych chronionych chlomazonem, mogą przyczynić się do wystąpienia przemijających uszkodzeń (przebarwień) u niektórych gatunków, jednak bez wpływu na plon (uszkodzeniom sprzyjają niskie temperatury powietrza) [1] (dodano 10-05-2018).

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA*:

 • chlomazon w dawce 72-120 g/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne [1].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: fasola, groch, marchew, ogórek, rzepak jary i ozimy, ziemniak.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 16-90 dni, w warunkach laboratoryjnych 26,7-167,5 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 2077 mg/kg [3]

WYBRANE PREPARATY:

 • Avatar 293 ZC (+ metrybuzyna)
 • Brasan 540 EC (+ dimetachlor)
 • Clomate 360 CS
 • Clomaz 36 SC
 • Colzor Trio 405 EC (+ dimetachlor + napropamid)
 • Command 360 CS
 • Command 480 EC
 • Command Top 375 CS (+ napropamid)
 • Devrinol Top 375 CS (+ napropamid)
 • Harrier 295 ZC (+ linuron)
 • Kalif 360 CS
 • Kalif 480 EC
 • Kalif Mega 283 SC (+ metazachlor)
 • Kilof 480 EC
 • Nero 424 EC (+ petoksamid)
 • Nimbus 283 SE (+ metazachlor)
 • Pronap Extra 430 EC (+ dimetachlor)
 • Reactor 360 CS
 • Reactor 480 EC
 • Stallion 363 CS (+ pendimetalina)
 • Szpada 480 EC

źródła:
1. Command 480 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-613/2017d z dnia 24.11.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Zimdahl R. L. 2007. Fundamentals of Weed Science. Academic Press, Burlington, San Diego, Londyn, 666 ss.