Kategoria: Pozostałe artykuły

Pozostałe artykuły

Kompensacja chwastów

Kompensacja jest zjawiskiem polegającym na stopniowym zwiększaniu liczebności określonego gatunku lub gatunków chwastów na danym polu. Jest to rezultat corocznego stosowania tych samych herbicydów (zawierających taką samą substancję aktywną), …