Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Wpływ glifosatu na enzymy glebowe

Stosowanie herbicydów zawierających glifosat może spowodować zmiany w aktywności fosfataz glebowych (grupa enzymów uczestniczących w przemianach organicznych związków fosforu w nieorganiczne). W doświadczeniu przeprowadzonym przez pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego …
Nowe publikacje

Ochrona soi przed chwastnicą i komosą

Soja jest rośliną o powolnym wzroście, łatwo ulegającą zachwaszczeniu. Do chwastów szczególnie szkodliwych w jej uprawie należy chwastnica jednostronna oraz komosa biała. W badaniu naukowym zrealizowanym w IOR-PIB oceniono …