Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Herbicydy w uprawie ziemniaka

W badaniu polowym oceniono skuteczność działania herbicydów oraz ich mieszanin zastosowanych przedwschodowo na plantacji ziemniaka. Obiektem kontrolnym były poletka pielęgnowane mechanicznie, na których do wschodów przeprowadzono dwukrotne obredlanie oraz …
Nowe publikacje

Mikrofale zniszczą chwasty

W badaniu przeprowadzonym przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do przedsiewnego niszczenia niepożądanej roślinności w uprawie buraka, marchwi i ogórka wykorzystano samobieżne urządzenie emitujące …