Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Wpływ glifosatu na enzymy glebowe

Stosowanie herbicydów zawierających glifosat może spowodować zmiany w aktywności fosfataz glebowych (grupa enzymów uczestniczących w przemianach organicznych związków fosforu w nieorganiczne). W doświadczeniu przeprowadzonym przez pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego …